Pressemeddelelse: Nu er det Tysklands tur til at levere!

I det dansk-tyske grænseland har fronterne det seneste stykke tid været trukket hårdt op. Slesvig-holsten skal spare på deres finanser, hvilket har betydet at det tyske samfunds støtte til de danske mindretalsskoler nedsættes. Reduktionen i støtten vil reelt betyde at ca. 20 af 47 skoler skal lukkes. I den nye finanslov har Regeringen, Dansk Folkeparti […]

Læs mere