På besøg hos toldkontrollen i Billund Lufthavn og på Esbjerg Havn

Mandag den 16. maj 2011 besøgte jeg sammen med Eva Kjer Hansen og Ulla Tørnæs først smugleri – og ankomstkontrollen i Billund Lufthavn, hvorefter turen gik videre til havnekontrollen på Esbjerg Havn. Formålet med vores besøg var at få et detaljeret indblik i, hvordan myndighederne arbejder i det daglige, herunder samarbejdet med andre lande omkring […]

Læs mere