Bornholm får gavn af sundhedsreformen

Jeg har stor respekt for de borgmestre, der kæmper deres lokalområders sag. Sådan skal det selvfølgelig være, og derfor lytter jeg også opmærksomt til borgmester Winni Grosbølls (S) bekymringer, når hun på vegne af Bornholm udtrykker skepsis over for regeringens sundhedsreform. Heldigvis kunne jeg rydde de fleste misforståelser af vejen ved mit sidste besøg på […]

Læs mere

 Regeringen lytter og handler

DEBAT: Flere kommuner har reageret på grund af ændringer i den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet – KMF’en. Formålet med den kommunale medfinansiering er at understøtte den forebyggende sundhedsindsats i kommunerne, så vi undgår unødige indlæggelser og i stedet sikrer borgeren et nært og sammenhængende sundhedstilbud, inden de bliver så syge, at der er behov for […]

Læs mere

 Nærhed, sammenhæng og tryghed skal danne rammen om sundhedsvæsenet fremover. Behandling skal være i verdensklasse.

REFORM: Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti netop indgået en aftale om sundhedsreformen. Sundhedsreformen er en konkret plan, der skal bane vejen til et bedre og mere nært sundhedsvæsen til gavn for både patienterne og det sundhedsfaglige personale. Og lige netop nærhed er en helt centralt pointe i reformen – ja faktisk dét, der er udgangspunktet.  […]

Læs mere