Sjællænderne skal være med til at indrette vores sundhedsvæsen

ROSKILDE: Ja! Jeg kan garantere, at regeringen gerne vil bevare et stærkt Roskilde Sygehus. Og med sundhedsreformen bliver borgerne inddraget mere i beslutninger om vores sundhedsvæsen. 

Socialdemokraternes påstande om, at regeringen vil svække den folkelige og lokale kontrol med landets sygehuse, herunder Roskilde Sygehus, er derfor helt absurde. Kommunalpolitikerne i Roskilde Kommune får en styrket rolle i forhold til planlægningen af den samlede sygehusstruktur på Sjælland. Vi vil nemlig gerne have kommunerne på banen med forslag og gode ideer til, hvordan vi skal løse både nuværende og kommende opgaver tættere på borgeren. Og patienterne og sjællænderne bringes helt ind i hjertet af beslutningerne omkring vores sygehusvæsen. Der vil nemlig være et patient og pårørenderåd i de 21 nye sundhedsfællesskaber, som sikrer, at den lokale borgers stemme inddrages. 

Sundhedsforvaltningerne vil som regionerne få ansvaret for drift af landets sygehuse, herunder planlægningen af sygehusstrukturen. Det er ikke anderledes end i dag. 

Vi vil et mere nært sundhedsvæsen – ikke et sundhedsvæsen længere væk fra danskerne – som medlemmer af Roskilde Byråd Morten Gjerskov (S) og Daniel Prehn (S) prøver at male et skræmmebillede af i et debatindlæg i denne avis. 

Roskilde Sygehus er i dag et specialesygehus med en lang række afdelinger, der blandt andet behandler hjertesygdomme, sygdomme i hjernen og kræft. Det bliver der ikke ændret ved. Men Roskilde Sygehus skal udvikle de nære funktioner og samarbejdet med kommunerne og egen læge, så borgerne ikke skal bevæge sig så langt, hvis det ikke er nødvendigt. 

Roskilde har også en psykiatrisk akutmodtagelse, der døgnet rundt tager imod borgere, som for eksempel er ramt af en svær depression eller er selvmordtruede. Akutfunktionen i Roskilde på det psykiatriske område vil komme til at betjene borgere fra flere sundhedsfællesskaber. Roskilde har også en stærk børne- og ungepsykiatri, som skal samarbejde med og betjene borgere fra flere sundhedsfællesskaber. 

Samtidig med at vi vil bevare et stærkt specialiseret Roskilde Sygehus og psykiatri, vil vi give et kæmpe løft til den nære sundhed og øge trygheden i det sjællandske sundhedsvæsen til gavn for patienterne. Regeringen og Dansk Folkeparti har som en del af sundhedsreformen aftalt at sætte 670 millioner kroner af til nye moderne sundhedshuse og psykiatrihuse på Sjælland. Sjællænderne vil opleve store forbedringer, når hjælpen kommer tættere på. Uanset om det er den travle småbørnsmor, den gangbesværede diabetespatient eller den unge med psykiske udfordringer. 

Der kommer også fire nye ambulancer eller akutbiler på de sjællandske veje. De blå blink skal give tryghed for, at hjælpen er nær, uanset om man bor på Lolland eller i Næstved, for når man kommer ud for en ulykke eller bliver ramt af akut sygdom kan minutter være et spørgsmål om liv eller død. Med sundhedsreformen vil vi sikre mere ensartede tilbud og samme høje kvalitet i akutindsatsen over hele landet – i dag er der for store forskelle på, hvordan indretningen af det akutte beredskab er, hvor lang ventetiden er, og hvornår hjælpen når frem til danskerne. 

Vi vil ikke bare sætte ind på akutområdet, men på alle områder, hvor vi i dag oplever social og geografisk ulighed i sundhed. For eksempel får nordjyder hurtig udredning inden for 30 dage i 95 procent af tilfældene, mens det kun er cirka 80 procent i Region Sjælland. Det er selvfølgelig helt urimeligt, at dit postnummer er med til at afgøre, hvilke behandlingstilbud, du møder i vores sundhedsvæsen, og det går ikke mindst ud over vores ressourcesvage borgere. Regeringen ønsker ikke at gå på kompromis med vores sundhedsvæsen. Mens Socialdemokraterne er med til at skabe ubegrundet frygt hos danskerne med politiske drillerier, har vi taget arbejdshandskerne på og sætter en ambitiøs retning for, hvordan vi fremtidssikrer sundhedsvæsenet til gavn for patienterne, medarbejderne og de pårørende. 

Indlægget er bragt i Dagbladet Roskilde.