Regeringen lytter og handler

DEBAT: Flere kommuner har reageret på grund af ændringer i den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet – KMF’en. Formålet med den kommunale medfinansiering er at understøtte den forebyggende sundhedsindsats i kommunerne, så vi undgår unødige indlæggelser og i stedet sikrer borgeren et nært og sammenhængende sundhedstilbud, inden de bliver så syge, at der er behov for en indlæggelse. 

Den målsætning hører jeg også landets borgmestre understøtte, og der er ikke tale om at sende en regning til ‘nogen’ men om, at vi i fællesskab løfter en vigtig sundhedsopgave. 

Når nogle kommuner finder situationen problematisk, så tager regeringen det selvfølgelig alvorligt. Det irriterer så den konservative Jørgen Johansen i Allerød, at hans egne partifæller på Christiansborg handler og sikrer budgetsikkerhed. 

Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019. Det giver kommunerne budgetsikkerhed i 2019 og ro i maven, mens vi afventer resultaterne af den analyse af ordningen, som lige nu gennemføres sammen med bl.a. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Regeringen sørger altså for budgetsikkerhed i 2019, sådan som KL’s bestyrelse har ønsket. 

Vi kommer selvsagt til at drøfte efterreguleringen for 2019 med KL, men vi har allerede sagt, at vi tænker at skrue markant ned for det element i efterreguleringen, der vedrører aktiviteten. Derfor bliver den 2019-regulering, der udmøntes i 2020, langt mindre, end hvad den ellers ville have været. Det er en naturlig følge af, at vi fastfryser KMF’en i 2019. På KL’s topmøde i Aalborg sagde jeg, at jeg godt kan forstå kommunernes frustration over, at de ikke kan gennemskue regningerne, fordi Sundhedsplatformen giver problemer, og de derfor har svært ved at lægge budgetter. Derfor handler vi. Samtidig skal analysen kaste lys over baggrunden for udsvingene – herunder forskellig registreringspraksis på sygehusene rundt om i regionerne, som kommunerne i Nordsjælland selv har påpeget. Dét er ikke udtryk for dårlig økonomistyring, tværtimod. 

Indlægget er bragt i AllerødNyt.