Fyrtårne lyser stærkt

Hvad er vi mennesker uden vores minder? Uden det der gik godt. Uden det der gik dårligt. Uden det vi lærte af de særlige øjeblikke og de mennesker, vi elsker? Når man rammes af en demenssygdom, forsvinder med tiden alt det, vi tager for givet. 

Hukommelse, minder, ord, evnen til at tage vare på sig selv og på familien. Livet slår en heftig kolbøtte. 

Men det kan gøre en stor forskel at blive mødt med respekt af fagfolk, som er i stand til at se og forstå mennesket bag sygdommen. Det kan genskabe trygheden hos den demensramte, men også hos de pårørende, der derved får taget lidt af ansvaret af deres skuldre. 

Der er brug for fyrtårne på demensområdet, og der er heldigvis mange af dem rundt omkring i Danmark. Og der bliver hele tiden flere. 

Ét af fyrtårnene er demenssygeplejerske Nina Kjær Jensen fra Aalborg, der sidste år vandt Demensprisen 2018. Hun har taget initiativer som Huskedagen, der er med til at udbrede viden og kendskab til sygdommen, og har sammen med gode kollegaer startet pårørendegrupper, hvor der både er tilknyttet en fagperson og en præst, så både faglige og eksistentielle spørgsmål kan blive besvaret. 

Vi værdsætter den forskel, I gør 

Den slags initiativer og engagement er vigtige og gør en helt nødvendig medmenneskelig indsats, der bør værdsættes. Med Demensprisen, som vi i slutningen af maj uddeler for tredje gang, fremhæver og anerkender vi de mange gode initiativer og indsatser, som medarbejdere og ledere hver dag fører ud i livet på demensområdet. 

Derfor beder vi igen i år om, at alle jer – pårørende, frivillige, kollegaer, ledere og andre, der kender én, der ligesom Nina gør en forskel – indstiller vedkommende til Årets Demenspris, for at give det anerkendende skulderklap, der giver energi og lyst til mere. 

Der er allerede over 100 indstillede til Årets Demenspris, men vi vil gerne have endnu flere inden den 1. maj, hvor en jury bestående af repræsentanter fra videns- og interesseorganisationer skal vælge årets vinder, der modtager 10.000 kroner. Til vinderens arbejdsplads er der 50.000 kroner, fordi det er arbejdspladsen, der skaber rammerne for de gode medarbejderindsatser. 

Der er brug for et mere demensvenligt Danmark, fordi vi ved mere om sygdommene i dag end vi gjorde tidligere. Allerede i dag anslås det, at 89.000 danskere lever med demens, selvom mange endnu ikke er udredt og mangler en diagnose. De mennesker skal udredes og hjælpes. 

Derfor er ambitionen klar – der skal tændes flere fyrtårne rundt omkring, og du kan være med til at udpege nogle af dem, ved at indstille en person til Årets Demenspris. 

Indlægget er bragt i Dagbladet i samarbejde med Thyra Frank, ældreminister (LA), Nis Peter Nissen, direktør for Alzheimerforeningen, Bjarne Hastrup, direktør for Ældre Sagen, Torben Klitmøller Hollmann, formand for FOA, Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, Lone Vasegaard, formand for DemensKoordinatorer i Danmark, Karen Lintz, formand for Foreningen af Speciallæger og Gunhild Waldemar, leder af Nationalt Videnscenter for Demens