Arbejdet for at få realiseret en Als-Fyn bro

Læserbrev: ”Vi har kæmpet i mange år og er nået lagt med at realisere en fast forbindelse mellem Als og Fyn, men vi er ikke i mål. Derfor er det dejligt, at der nu er flere, der støtter op om en sydlig Lillebæltsforbindelse i form af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Det er positivt med det lokale engagement fra en række folketingskandidater i arbejdet for at få skabt national politisk opbakning til Als-Fyn broen fra nye folketingskandidaters side. Det kan vi kun hilse velkomment. Og håber så også, at de samme kandidater får overbevist deres partier i Folketinget til også at bakke op – for der mangler opbakningen fra partierne. Som det er lige nu har kun Regeringen (Venstre, Konservative og Liberal Alliancer), Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, der på landsplan har en nedskrevet politik, hvor der er opbakning til den faste Als-Fyn forbindelse.

Vi har som lokalt valgte folketingsmedlemmer gennem en lang årrække arbejdet for, at den faste forbindelse kan blive til virkelighed og vi er heldigvis længere fremme end nogensinde før, men vi er ikke i mål, så flere, der bakker op er vigtigt, så velkommen i kampen – vi glæder os til samarbejdet.” Benny Engelbrecht (Soc.dem.) , Jan Rytkjær Callesen (DF) og Ellen Trane Nørby (V)

Indlægget er bragt i Jydskevestkysten i samarbejde med Benny Engelbrecht og Jan Rytkjær Callesen.