Sundhedsreformen giver nye muligheder i grænselandet

Formanden for Grænseforeningen Jens Andresen udtrykker i Flensborg Avis den 11. marts bekymring for, at det grænseoverskridende samarbejde vil lide skade, når regionerne som led i Sundhedsreformen nedlægges. Vi er i regeringen helt med på, at regionen har spillet en vigtig rolle, når det kommer til samarbejdet hen over den dansk-tyske grænse. Og regeringen har fortsat fokus på at styrke samarbejdet – ligesom vi ved, at man i de syd- og sønderjyske kommuner er klar til at spille en større og mere aktiv rolle. 

På sundhedsområdet skal de fem nye sundhedsforvaltninger stå for at udvikle samarbejdet mellem sygehuse, praktiserende læger og kommuner og skabe bedre sammenhæng og overblik for patienterne. Andre opgaver skal løftes op på nationalt niveau for at øge kvaliteten i sundhedsvæsenet på tværs. Mere lokalt. Mere nationalt. Det er selvfølgelig vigtigt, at vi får set på, hvordan den sekretariatsbetjening, som løses i Region Syddanmark i dag, vil skulle løses i en ny struktur. 

På kulturområdet vil staten overtage regionernes udviklingsopgaver via en styrkelse af forskellige eksisterende, velfungerende ordninger. Ikke mindst kulturaftalerne med kommunerne. Det er en ordning, der har et ret unikt indslag i kraft af den grænseoverskridende Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig mellem en række kommuner på både den danske og den tyske side af grænsen. Det er derfor vigtigt for os, at det er tænkt ind i udspillet. 

Vi vil forandre for at forbedre. 

Vi skal derfor have udnyttet de muligheder, der er for at skabe de bedst mulige rammer for det fremtidige dansk-tyske samarbejde i grænselandet. Det har høj prioritet for os. Det er rigtigt, som det har været fremført i debatten, at Region Syddanmark har været en vigtig dynamo i Region Sønderjylland-Schleswig. Vi har dog også tillid til, at kommunerne kan løfte opgaven. Førhen var det Sønderjyllands Amt og kommunerne, der stod for det grænseoverskridende samarbejde, så de har allerede bevist, at de kan. 

Vi mener også, at reformen giver nogle spændende muligheder for at overveje nye partnerskabsaftaler og skabe nye måder at organisere samarbejdet på, der sikrer fortsat vækst og fremdrift. Måske med en nærmere tilknytning mellem København og Kiel. Vi har lyttet til de forslag, vi har fået fra både det danske og det tyske mindretal om, hvordan vi for eksempel kan skabe et endnu bedre samarbejde om den præhospitale indsats. Næste skridt bliver at træffe nogle gode og velovervejede beslutninger, så vi kan lytte visionerne fra tegnebræt til virkelighed. 

I en helt anden boldgade skal vi jo snart fejre 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Og tage hul på det dansk-tyske venskabsår 2020. Det glæder vi os til. Grænselandet er et forbilledligt eksempel på, hvordan det kan lykkes at opnå fredelig sameksistens mellem to lande på trods af krige og konflikter gennem tiden. En dynamo for vækst og udvikling og for udveksling af kulturoplevelser på tværs af grænser. Vi har meget at kæmpe for og værne om. 

Indlægget er bragt i Flensborg Avis i samarbejde med Mette Bock (LA), kulturminister.