Regioner er ikke nok. Patienter er vigtigere end struktur.

REFORM: Patienten er vigtigere end strukturerne, siger formændene for FOA, Overlægeforeningen, Yngre Læger og HK forleden i et fælles indlæg her i avisen 23. januar. 

Det er regeringen helt enig i, og det har vi også haft lejlighed til at drøfte med organisationerne i de sidste par uger som opfølgning på vores sundhedspolitiske udspil. 

Regeringens sundhedsreform går netop ud på at sætte ”patienten først” og tage fat om de udfordringer, som alt for mange patienter oplever i vores sundhedsvæsen i dag. Et sundhedsvæsen, hvor der mangler nærhed og sammenhæng, og hvor der er for stor forskel på behandlingen alt afhængig af, hvor i landet man bor. 

Vi er gået fordomsfrit til værks, og vi har ikke på forhånd fredet de nuværende strukturer, som andre politiske partier kan have for vane. I stedet har vi set på, hvad der giver bedst mening for patienten og for, at sundhedsvæsenets personale får tilstrækkeligt med ro og ressourcer til fortsat at kunne yde den kæmpe indsats, som de gør i dag. 

Flere opgaver skal løses lokalt for eksempel i nye moderne sundhedshuse. 

Samtidig skal 21 nye sundhedsfællesskaber mellem kommuner, sygehuse og almen praksis sikre sammenhæng og sørge for, at der er et godt samarbejde på tværs. Så ingen patienter bliver tabt mellem to stole. 

På den måde forankrer vi flere opgaver lokalt. Andre løfter vi op på et nationalt niveau. Med et mere entydigt politisk ansvar. Og mulighed for at skabe mere ens rammevilkår. 

Mere lokalt. Mere nationalt. Det gør – at det led, som ligger midt i mellem Danmarks fem regionsråd – ikke længere er nødvendige. Ikke fordi det var en fejl at oprette dem, som ellers mange partier påstod, da de blev skabt. Men fordi de udfordringer vi står overfor er nogle andre, end da vi skabte regionerne. Når administrationen forenkles, kan vi bruge flere ressourcer på patienterne. Og derfor er sundhedsreformen et vigtigt skridt mod mere kvalitet. 

Og alle i hele landet har en berettiget forventning om at få den bedst mulige behandling. Regeringens sundhedsreform handler om nærhed, sammenhæng og kvalitet – ikke struktur. Patienten sættes først. 

Indlægget er bragt i Danmark i samarbejde med Sophie Løhde (V), innovationsminister.