Rask fra psykisk sygdom

Mennesker, der bliver hårdt ramt af psykisk sygdom, kan komme sig. Endda i så høj grad, at deres tilværelse ikke længere adskiller sig fra alle andres, og hvor minder om medicin, mørke tanker og psykiatrisk behandling er fortid. 

Alligevel oplever nogle mennesker med tidligere psykiske lidelser, at deres sygehistorie sætter begrænsninger for tilværelsen og de livsvalg, de træffer. At blive afskåret fra rettigheder og forhold, der er selvfølgelige for alle andre, er en voldsom pris at skulle betale for en gammel diagnose. 

Vi har et problem, når mennesker, der er velfungerende og har levet symptomfrit i årevis, kan mødes af lukkede døre. 

Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor parate til at handle for at komme stigmatiseringen af psykiske lidelser til livs. 

I folketingsdebatten om SF’s beslutningsforslag B28 erklærede regeringen og DF sig enige i, at mennesker med tidligere psykiske lidelser må have lige muligheder for at leve det liv, de ønsker. 

Men løsningen er en anden end SF’s forslag om at slette vigtige oplysninger i patientjournalerne. 

Patientjournaler er et vigtigt arbejdsredskab i sundhedsvæsenet. Men det bør i langt højere grad fremgå af ens journal, at patienten er i ’fuld remission’ – eller rask, som man vil sige 
på helt almindeligt dansk, når symptomerne ikke længere er til stede.

Derfor er der behov for andre løsninger end SF’s forslag. Vi skal vide mere om, hvad problemerne skyldes. 

Står lovgivningen i vejen for en mere ligeværdig behandling? Er uklare og forældede vejledninger eller praksisser problemet? Tillægges en tidligere diagnose urimelig stor betydning i sagsbehandlingen af borgeres ansøgning til en uddannelse eller et job? 

Vi vil også se på, hvilke oplysninger der skal fremgå flere år frem i tiden. Kan man eksempelvis spærre adgangen til visse forældede oplysninger i ens journal, så de ikke påvirker borgerne i fremtiden? 

Sundhedsministeren vil indkalde en bred kreds til forhandlinger og sætte gang i en afdækning blandt de relevante ministerier af problemets omfang. 

Regeringen og DF er enige med SF om målet. Nu skal vi finde den rigtige og holdbare løsning. 

Indlægget er bragt i Information i samarbejde med Liselott Blixt, sundhedsordfører (DF).