Kühnau og Krarup viser selv, hvorfor sundhedsreform er nødvendig. Mere af det samme er ikke længere nok.

SUNDHEDSREFORM:

Anders Kühnau og Lars Krarups indlæg i avisen Danmark 26. januar er et godt eksempel på, at der er forskel på, hvilken kvalitet man kan forvente afhængig af, hvor man bor i landet. 

De fremhæver, at man i Region Midtjylland har prioriteret det akutte beredskab og lægedækning. 

Det er flot. Men sådan burde det være i hele landet. 

Desværre ser vi, at der fortsat er geografisk ulighed i den behandling og service, man kan forvente at få – afhængig af, hvor man bor
 i landet. Vi kan for eksempel se, at patienternes ret til hurtig udredning og behandling respekteres for forskelligt fra region til region. Det kan vi gøre bedre. Vi skal med sundhedsreformen gøre op med lægedækningsproblemerne, uddanne flere praktiserende læger og 2000 ekstra sygeplejersker de kommende år. 

Vi har investeret massivt i nye supersygehuse, flere læger og flere sygeplejersker. Men vi kan også se, at de problemer, vi står med nu, kun vil vokse sig større i fremtiden. Flere bliver ældre, og flere vil være ramt af kronisk sygdom. Og vores sygehuse kan derfor komme under yderligere pres. 

Det er ikke nok at gøre ”mere
 af det samme” eller alene ansætte mere sundhedspersonale på vores sygehuse. Vi skal bl.a. med en kvalitetsplan for det nære stille bindende krav til de sundhedstilbud, der allerede findes i kommunerne i dag. 

En nærhedsfond med seks milliarder i ryggen skal give et ekstraordinært løft til det nære sundhedsvæsen. På den måde forankrer vi flere opgaver lokalt. Andre løfter vi op på et nationalt niveau. Med et mere entydigt politisk ansvar. Og mulighed for at skabe mere ens rammevilkår.
 Vi ønsker, at den til enhver tid siddende regering sammen med Folketinget skal fastlægge de overordnede prioriteringer på sundhedsområdet – og dermed stå til ansvar over for vælgerne.

De fem nye sundhedsforvaltninger med hovedsæde i Aalborg, Viborg, Vejle, Sorø og Hillerød skal ledes af sundhedsbestyrelser med stærke sundhedskompetencer, ligesom patienterne selv vil være repræsenteret direkte i bestyrelserne. Sundhedsforvaltningerne skal sikre en god balance mellem høj kvalitet og en god specialeplanlægning på sygehusene. 

Mere lokalt. Mere nationalt. 

Det gør, at det led, som ligger midt i mellem ikke længere er nødvendigt. Ikke fordi regionsrådene har fejlet. Men de udfordringer vi står overfor er nogle andre, end da vi skabte regionerne. 

Regeringens sundhedsreform handler om nærhed, sammenhæng og kvalitet – ikke om regneark. 

Indlægget er bragt i Danmark.