Hvorfor vil S forringe patienternes rettigheder?

Den socialdemokratiske formand for Region Sjælland, Heino Knudsen, foreslår at slække på patienternes lovgivningsmæssige garanti for at få en udredning og behandling inden for 30 dage. Det kan ikke være rigtigt, at fordi Region Sjælland ikke kan leve op til patienternes lovmæssige garanti om udredning og behandling inden for 30 dage, at Socialdemokratiets løsning er at forringe patienternes rettigheder.

I Venstre er vi meget optaget af, at vi fortsat har et sundhedstilbud, hvor der er lige adgang uanset pengepungens størrelse. Og det sikrer patientrettighederne. Hvis socialdemokraterne får held til at droppe patienternes rettighederne, så vil borgerne igen være tvunget til at betale for at komme foran i køen, hvis ventetiden bliver for lang. Det vil vi i Venstre ikke være med til. 

Den socialdemokratiske regionsformand mener ikke, at det vil gøre den store forskel, hvis behandlingsgarantien bliver udvidet til 45 dage for nogle patientgrupper. Heino Knudsen har ikke ulejliget sig med at specificere, hvilke patientgrupper, derertaleom.Såvikanda sagtens forstå, hvis patienterne i Region Sjælland går rundt og er bekymrede for, om det mon er dem, som får deres rettigheder forringet. 

Forskellen på liv og død 

Heino Knudsen har sikkert ret i, at for nogle patientgrupper er det ikke en katastrofe at skulle vente 15 dage ekstra. Men for andre kan 15 dage være forskellen på liv og død. Og hvis regionerne først begynder at slække på behandlingsgarantien, hvor ender det så? Det bliver skruen uden ende. 

Den altoverskyggende grund til at Region Sjælland kæmper med at kunne overholde behandlingsgarantien, er en mangelfuld politisk ledelse. Fokus skal være på at løse kerneopgaven – at yde den bedst mulige behandling til vores patienter i stedet for at fyre medarbejdere på sygehusene og forringe patienternes rettigheder hver gang, man bliver en smule presset. Hvis Heino Knudsen og resten af Socialdemokratiet har brug for inspiration til, hvordan en region drives effektivt, såkandetageetkigpåden Venstre-ledede Region Syddanmark, hvor der i langt højere grad leves op til patienternes garantier. 

Til skade for patienterne 

Det ligger fast, at Heino Knudsen ønsker at forringe patientrettighederne, og Mette Frederiksen har ikke talt imod, så resten af Socialdemokratiet må være enige – til skade for patienterne. 

Vores og Venstres holdning er imidlertid klokkeklar: Vi vil bevare patienters rettigheder for hurtig udredning og behandling. For hvis vi først begynder at slække på patientrettighederne, så er vejen brolagt til det sundhedsvæsen, som Socialdemokratiet efterlod i 2001. Det var et sundhedsvæsen i ruiner med alenlange ventelister og dårlig behandling. Det er en verden til forskel fra i dag, hvor vi har Europas tredjebedste sundhedsvæsen. 

Vi skal ikke tilbage til sygehusvæsnet før 2001. Vi skal fremad og gøre et godt sundhedsvæsen endnu bedre. 

Indlægget er bragt i Dagbladet i samarbejde med Jacob Jensen MF (V) Finansordfører, regionrådsmedlem i Region Sjælland.