De 150 særlige sengepladser skal bruges

En »lappeløsning«. Sådan kalder formand for Rådet for Socialt Udsatte Jann Sjursen i et indlæg i JP regeringens bestræbelser på at sikre, at de 150 nye særlige sengepladser i psykiatrien i højere grad bliver taget i brug til vores mest udsatte borgere med psykiske lidelser. 

Det er bestemt ikke en lappeløsning. Det var for at sikre bedre og mere langvarige recovery-forløb samt forebygge vold på de socialpsykiatriske botilbud efter episoder med trusler, vold og i enkelte tilfælde også drab, at regeringen og alle Folketingets partier på nær Enhedslisten sidste år blev enige om at etablere de 150 særlige sengepladser i psykiatrien. Og det er for at sikre, at de bliver taget i brug efter hensigten, at regeringen har fremsat et lovforslag om justering af visitationskriterierne. 

Jeg er helt enig med Jann Sjursen i, at det er både dyrt og uholdbart, hvis pladserne ikke er fyldt op. Derfor vil regeringen sammen med aftalepartierne med det fremsatte lovforslag lempe kriterierne for at få en særlig plads på psykiatrisk afdeling, så flere patienter kan få gavn af dem. Vi skal huske på, at pladserne er tiltænkt mennesker med misbrug og psykiske lidelser – borgere, der virkelig har brug for hjælp. 

Jeg har for nylig besøgt Vordingborg, som har haft succes med de særlige pladser. Her er der fuld belægning og tilfredshed blandt både personale og beboere, hvilket for mig er et konkret bevis på, at det er alt for tidligt at opgive pladserne. 

Jeg håber, at vi med justeringer i loven og et bedre og mere forpligtende samarbejde mellem ledelsen af de særlige pladser, kommunerne og regionerne kan få det til at lykkes. 

De ekstra sengepladser er blot et ud af mange initiativer, vi har taget, for at give psykiatrien et tiltrængt løft. Senest har regeringen fremlagt en ny psykiatrihandlingsplan ”Vi løfter i fællesskab”, hvor vi sætter retning imod en moderne psykiatri frem mod 2025 med seks pejlemærker, tilhørende initiativer og 2,1 mia. kr. ekstra til psykiatrien. 

Indlægget er bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten.