Derfor skal vi have sundhedsfællesskaber. Silotankegangen i sundhedsvæsnet skal skrottes

SUNDHEDSVÆSEN: I Danmark har vi et godt sundhedsvæsen, og der er sket megen fremgang de seneste 10 år. Flere danskere overlever kræft og hjertesygdomme, og kvaliteten af behandlingen er steget markant. 

Vi har siden, vi kom i regering, prioriteret sundhedsområdet højt. Vi har løftet økonomien med 5,5 milliarder kroner, og med finansloven og sundhedsreformen vil vi løfte sundhedsområdet yderligere. For der skal flere penge til at ansætte flere læger, sygeplejesker, SOSU-assistenter og andre sundhedspersoner, der kan behandle, pleje og drage omsorg for patienterne. 

Der kunne egentlig være fristende at læne sig tilbage, nyde resultaterne og håbe på, at de seneste 17 års løsninger også er fremtidens løsninger. Sådan er det bare sjældent.
 Vores sundhedsvæsen står over for en række udfordringer, der skal handles på nu. 10 procent af de praktiserende læge er allerede over 65 år, og helt op mod en tredjedel af alle praktiserende læger forventes at gå på pension inden for de kommende ti år. Antallet af ældre medborgere stiger med knap en kvart million personer over de kommende år, og en større del af befolkningen forventes i fremtiden at ville leve et liv med en eller flere kroniske sygdomme. 

Regeringens sundhedsreform skal derfor løse de problemer, vi stadig har i vores sundhedsvæsen. Vi skal have mere nærhed, sammenhæng og tryghed. Samtidig skal medarbejdernes tid frigøres til patienterne, og vi skal gøre op med uligheden i sundhed. 

Et vigtigt element i den kommende sundhedsreform bliver oprettelsen af 21 sundhedsfællesskaber, der skal binde vores sundhedsvæsen mere sammen – vi skal af med silotænkningen og i stedet sikre et sundhedsvæsen, hvor almen praksis, kommunerne og hospitalerne arbejder mere og bedre sammen. Sammen om patienterne.

I dag oplever mere end hver femte patient for eksempel, at sygehuset ikke samarbejder med den kommunale pleje, når de udskrives fra sygehuset. Netop derfor binder vi almen praksis, kommunerne og hospitalerne sammen i 21 sundhedsfællesskaber.

Vi skal i højere grad behandle patienten tæt på eget hjem, eller helt ude i eget hjem, når det er muligt, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Hvis behandlingen ikke er svær, skal den være nær. 

Indlægget er bragt i Danmark.