Børn med ondt i livet skal have hjælp tidligere

PSYKISKE UDFORDRINGER: Kommunerne og regionerne får nu cirka 214 millioner kroner til at hjælpe børn og unge med psykiske udfordringer tidligere. 

Et stigende antal børn og unge er i kontakt med psykiatrien – de skal have hjælp tidligere. Derfor fordeler Sundhedsstyrelsen nu 213,6 millioner kroner til alle fem regioner, så de i samarbejde med kommunerne kan styrke den tidlige indsats. 

Børn skal have lov til at være børn, men det spænder psykiske udfordringer nogle gange ben for – især hvis problemerne vokser sig så store, at der er behov for en intensiv behandling i psykiatrien. Derfor skal vi hjælpe børn og unge med ondt i livet tidligere, så behandlingen klares på mindst mulig indgribende måde. 

Pengene kommer fra satspuljen for 2018 og går mere konkret til, at regionerne kan rykke ud til kommunerne, så de sammen kan opdage psykiske udfordringer hos børn og unge på et tidligt stadie. 

Hvis vi opdager problemerne i tide, kan vi måske undgå, at de gror fast og kaster lange skygger ind i voksenlivet. Siden 2010 har vi set en fordobling af antal genindlæggelser i børne- og ungepsykiatrien – den udvikling skal vi have vendt, så flere børn kan vende hurtigt tilbage til en hverdag med skole og venner.

Pengene skal ses i sammenhæng med, at der også kommer nye forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser. 

Indlægget er bragt i Herning Folkeblad.