Stop hetzen mod dansk landbrug, Uffe Elbæk

Alternativets leder Uffe Elbæk kaldte for nyligt dansk landbrug for et ”kemisk landbrug” og beskylder landbruget for at være ”afhængigt af sprøjtegifte.” Først og fremmest er det faktuelt forkert. Dansk landbrug er blandt de mindst forurenende landbrug i Europa og vi
 er et foregangsland, når det kommer til at minimere brugen af pesticider. 

Landbruget kan og skal naturligvis også løbende blive bedre til yderligere at minimere brugen af pesticider, men Uffe Elbæks udtryk svarer nærmest til at kaste gylle på folk og derefter brokke sig over at de lugter. 

I det hele taget er det nærmest komisk, at en politiker der har slået sig op på en ny politisk kultur, hvor man holder sig til fakta og går efter bolden frem for manden, i den grad gør det modsatte her. 

Under denne regering er der taget initiativ til en One Health strategi mod antibiotikaresistens, som sætter rammen for en stærk og koordineret indsats for at bekæmpe antibiotikaresistens på tværs af det humane og det veterinære sundhedsområde samt miljøområdet. 

Strategien er både udmøntet i en national handlingsplan for antibiotika til mennesker og en handlingsplan mod antibiotikaresistens på fødevare- og veterinærområdet. Det har vi gjort, fordi denne regering er optaget af at sikre, at en stærk folkesundhed og dansk landbrug ikke er hinandens modsætninger.

I Venstre ønsker vi et Danmark i balance, hvor der både er plads til land og by. Fra tid til anden siger Alternativet det samme. 

Men viljen til, at der i Alternativets verdensbillede både skal være plads til et producerende landbrug, der eksporterer fødevarer af høj kvalitet, skaber arbejdspladser til både fodermestrer, slagterimedarbejdere og levedygtige byer, hvor både den alternative kunstner og revisoren kan spise sunde danske fødevarer, virker reelt ikke til at være til stede. 

Vi håber at Uffe Elbæk fremover vil anerkende dansk landbrugs indsats, i stedet for at sprede falske budskaber om landbruget. 

Indlægget blev bragt i Danmark i samarbejde med Esben Lunde Larsen, miljø- og fødevareminister.