Et stærkt og sammenhængende sundhedsvæsen

Hvis ulykken rammer, og man kommer til skade eller bliver syg, så skal du trygt kunne stole på, at du får den bedst mulige behandling, hurtigst muligt. 

Skiftende regeringer med Venstre i front har prioriteret sundhedsvæsenet højt og har tilført store milliardbeløb henover årene. Alene siden sommeren 2015 har vi løftet sundhedsvæsenet med 3,8 milliarder kroner. Vi har siden 0’erne halveret ventetiden på operation, forbedret kræftbehandlingen, så flere overlever og udredes tidligere, og der investeres massivt i nye supersygehuse. 

Det er resultater, vi er stolte af, men både sundhedsvæsenet og danskernes folkesundhed forandrer sig hele tiden. Over de kommende år vil der komme flere kronikere og flere mennesker med livsstilssygdomme. Det stiller nye krav til vores sundhedsvæsen. 

Med rapporten fra udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i hånden har vi en retning for fremtidens sundhedsvæsen. Nu er det os fra politisk hold, som skal give anbefalingerne politisk flyvehøjde. Det ansvar tager vi gerne på os, og vi arbejder allerede hver dag for et sundhedsvæsen, der hænger endnu bedre sammen for patienterne. Ikke alt er perfekt i det danske sundhedsvæsen, men det er ét af de bedste, der findes i verden. 

Indlægget blev bragt i Folketidende.