Bedre lægedækning i hele Danmark

Har man ondt i maven eller i skulderen, så kan man, uden at have pungen op af baglommen, opsøge sin lokale praktiserende læge og få hjælp. 

Vi skal værne om det system, for det skaber tryghed i lokalsamfundet, at der er en god praktiserende læge at gå til. 

Desværre går udviklingen den forkerte vej. I flere kommuner har lægepraksisser lukket for tilgang af patienter, og det kan være svært at få solgt en god praksis.

Derfor er jeg også glad for som sundhedsminister, at samtlige partier i Folketinget har indgået en aftale om at skabe bedre lægedækning. 

Det sker på baggrund af, at regeringen i 2016 nedsatte et lægedækningsudvalg, som i januar i år kom med 18 konkrete anbefalinger til at sikre bedre lægedækning i hele Danmark. 

Straks efter gik regeringen i gang med at sikre, at alle medicinstuderende kommer ud i landet, såvel som ud i almen praksis i løbet af deres uddannelse, at der optages yderlige 50 studerende på lægestudiet i Aalborg, og at der uddannes flere almene medicinere. 

Og jeg meldte også ud, at regeringen var villig til at afsætte et trecifret millionbeløb til at støtte op om, at de praktiserende læger i forbindelse med deres overenskomstforhandlinger her i foråret kan overgå fra det nuværende honoreringssystem til et, hvor de læger, som har mere krævende patientgrupper, tilsvarende får flere penge i honorar. 

Af de 18 anbefalinger krævede et par stykker Folketingets opbakning, og den nye aftale sikrer opbakning til de nødvendige lovændringer. 

Bl.a. i forhold til at lade regioner og private drive klinikker med ansatte læger i mere end fire år ad gangen i områder, hvor der er akut mangel på læger, og åbne op for, at læger kan købe ekstra ydernumre direkte af hinanden. 

Også forsøg på tværs af private og offentlige aktører, der her og nu kan imødegå problemerne på eksempelvis Mors, Bornholm og Lolland-Falster, åbnes der op for, og den nye aftale bakker også op om, at læger skal have forskelligt basishonorar. 

Aftalen er en håndsrækning til områder, der er udfordret af lægemangel, men vi er ikke i mål endnu. Bl.a. skal læger og regioner blive enige om en overenskomst, der fremmer god adgang til læger i alle dele af landet, og regionerne skal også løfte deres ansvar og fordele speciallægerne mere mellem landsdelenes sygehuse. 

Mit håb er, at alle parter vil være med til at bekæmpe problemerne med manglende lægedækning. 

Vi skal sikre den tryghed, der følger med, når der er såvel en praktiserende læge i lokalområdet og stærke sygehuse over hele landet. 

Indlægget blev bragt i Skive Folkeblad.