Ambitiøse mål

KRÆFTPLAN: Kræft er en frygtelig – og frygtet – sygdom, der desværre rammer stadig flere af os. Mere end hver tredje dansker vil i løbet af livet få en kræftsygdom, og ca. 268.000 lever i dag med en kræftdiagnose. 

Selvom vi i dag kan behandle, lindre og kurere langt bedre end for bare 10-15 år siden, så har vi stadig lang vej igen, før en kræftdiagnose ikke automatisk får os til at frygte for vores eget eller vores kæres liv. 

Derfor giver det god mening at markere, at det i dag er international kræftdag. En dag til både at mindes alle de mennesker, der har mistet livet på grund af kræft, til at være taknemmelig for de mange, der har overlevet den frygtede diagnose, og til at være stolte over de store fremskridt, vi har opnået i behandlingen. Men det er også en dag, hvor vi skal huske hinanden på, at vi ikke er i mål. Vi har fortsat en stor opgave foran os, hvis vi vil have en kræftbehandling i verdensklasse. 

I sommer præsenterede regeringen sin Kræftplan IV. En historisk stor kræftplan, som skal være med til at fremtidssikre kræftbehandlingen i Danmark.
Med Kræftplan IV har vi bl.a. sat tre nationale målsætninger for kræftindsatsen. At overlevelsen i Danmark i 2025 er på niveau med de bedste af vores nordiske nabolande. At 90 pct. af kræftpatienterne i 2020 oplever, at de har en patientansvarlig læge. Og endelig at der i 2030 er en røgfri generation af børn og unge. 

Målene er ambitiøse, men det er regeringen også. Vi har derfor valgt at løfte kræftområdet med samlet set 2,2 mia. kr. over fire år. 

Arbejdet er allerede godt i gang. Bl.a. indgik regeringen og Danske Regioner i efteråret en aftale med en række faglige organisationer og patientforeninger om, hvordan vi sikrer, at alle kræftpatienter får en særlig patientansvarlig læge, der tager ansvar og skaber en oplevelse af sammenhæng, tryghed og kontinuitet i behandlingen. 

Aftalen om den patientansvarlige læge er et vigtigt skridt i udviklingen af en kræftbehandling, der i højere grad tager udgangspunkt i den enkelte patient. Men det er selvfølgelig blot ét blandt mange andre initiativer, vi har taget for at styrke kræftbehandlingen i Danmark. Med den nye kræftplan bygger vi ovenpå både Kræftplan I, II og III og den kæmpe indsats, som såvel dygtige medarbejdere i sundhedssektoren, forskere og andre har gjort, siden VK-regeringen tilbage i nullerne tog initiativ til og afsatte penge til den første kræftplan. 

Indlægget blev bragt i Nordjyske Stiftstidende.