Ny SOSU- uddannelse styrker psykiatrien

Social- og sundhedsassistentuddannelsen indeholder teoretisk undervisning og praktik indenfor det psykiatriske speciale, forklarer sundhedsministeren. I den nye sundhedsassistentuddannelse styrkes det faglige indhold, herunder også på det psykiatriske område, tilføjer hun. 

Ministeren Ellen Trane Nørby svarer på US 243: 

Til besvarelsen af spørgsmålet har Sundheds- og Ældreministeriet indhentet bidrag fra Undervisningsministeriet, som oplyser: 

”Undervisningsministeriet har sammen med arbejdsmarkedets parter vedtaget en omlægning af social- og sundhedsuddannelserne, som træder i kraft 1. januar 2017. Social- og sundhedsassistentuddannelsen indeholder såvel teoretisk skoleundervisning som praktik inde for det psykiatriske speciale. I den nye sundhedsassistent uddannelse styrkes det faglige indhold i social- og sundhedsassistentuddannelsen, herunder også det psykiatriske område. 

Færdiguddannede social- og sundhedsassistenter har derudover via Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) mulighed for at efteruddanne og opkvalificere sig inden for det psykiatriske område, dette bl.a. ved ”Psykiatrisk suppleringsuddannelse”, ”Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien” og ”Arbejdet med recovery i psykiatrien”.” 

Jeg henholder mig til ovenstående bidrag fra Undervisningsministeriet. 

Region Sjælland har desuden tidligere oplyst, at der på flere af afdelingerne i Psykiatrihuset i Slagelse er ansat SOSU-assistenter i sygeplejerskestillinger. Regionerne har ansvaret for at organisere og tilrettelægge varetagelsen af driftsopgaverne i sundhedsvæsenet. 

Indlægget blev bragt i Altinget.