Pro Vest kan fortsætte arbejdet med flere penge fra satspuljen

Pro Vest i Fredericia har i en årrække gjort en stor indsats for at hjælpe nogle af de mennesker, som lever på samfundets absolutte yderkant. Med deres opsøgende arbejde rettet mod mennesker handlet til prostitution, tvangsarbejde og kriminalitet samt deres øvrige tilbud, gør de en forskel for hårdt prøvede mennesker. 

Derfor var min forundring også stor i foråret 2015, da Manu Sareen som social- og ligestillingsminister ikke ville lade dem videreføre deres arbejde, men i stedet prioriterede, at midlerne på satspuljen til bekæmpelse af menneskehandel skulle tildeles hovedstadsområdet. Det kastede Pro Vest ud i en usikker tid, som vi nu kan sætte en stopper for med tildelingen af flere penge fra satspuljen. 

Da jeg i juni sidste år overtog posten som minister for børn, undervisning og ligestilling var en af mine første handlinger, med støtte fra et flertal i Folketinget, at sikre midler til Pro Vests arbejde med ofre og mulige ofre for menneskehandel – i første omgang hen over sommeren, og sidste efterår så med en to-årig bevilling. En bevilling, der kunne understøtte deres arbejde uden dog at nå op på et økonomisk niveau som det, Pro Vest eller vi andre, der har fulgt deres arbejde, kunne ønske sig. 

Men til tider skal politiske resultater nås med flere skridt i den rigtige retning inden de når helt i mål. Med dette års satspuljeaftale er det så lykkedes at blive bredt enige om, at tilføre Pro Vest 700.000 kr. ekstra i 2017 og 2,2 mio. kr. i 2018. Det er en væsentlig forøgelse af den støtte, Pro Vest har modtaget de seneste år. Med den ekstra bevilling får Pro Vest midler til at fortsætte og udvide det opsøgende arbejde overfor blandt andet potentielle ofre for menneskehandel til escort og privat/diskret prostitution, tvangsarbejde, kriminalitet samt overfor mindreårige ofre. 

Pro Vest har gennem årene opbygget en stor viden på området, den viden og de erfaringer skal vi udnytte. Med satspuljeaftalen får Pro Vest et stabilt grundlag for deres indsats i de kommende år. 

Vi har brug for Pro Vest i indsatsen mod menneskehandel i Syddanmark. Mange af ofrene for menneskehandel har en lav tillid til myndighederne, men gennem vedvarende og tillidsskabende indsats er Pro Vest med til at gøre en forskel. 

Pro Vest hjælper mennesker tvunget ind i prostitution og holdt i et jerngreb af kyniske bagmænd, og det kan de nu glædeligvis blive ved med. 

Indlægget blev bragt i Horsens Folkeblad