Fødende skal have trygge forhold

Skal gravide og fødende være bange for, om de får den hjælp og støtte, de har brug for, når de skal bringe et barn til verden? 

Nej, selvfølgelig skal de ikke det. Men 
hvis Socialdemokratiets Flemming Møller Mortensen (FMM) med sit indlæg her i avisen har ønsket at gøre nogle af de vordende mødre ekstra bekymrede for en forestående fødsel, så har han valgt den helt rette taktik. 

Jeg er som sundhedsminister meget optaget af, at alle gravide skal føle sig trygge ved at skulle føde på landets fødeafdelinger, og at de ansatte har ordentlige arbejdsforhold. Det er også derfor, vi fra regeringens side har øremærket 50 mio. kr. ekstra årligt til at styrke fødeafdelingerne udover et generelt løft på 2,4 mia. kr. til sundhedsvæsenet alene i år. Det er en halv mia. kr. flere end Flemming Møller Mortensens parti og SR-regeringen havde lagt op til. Så vi letter både sundhedsvæsenet som helhed og fødselsområdet specifikt. 

Det er derfor lidt af en tilsnigelse, når FMM anklager regeringen for at skære ned på fødeafdelingerne. Han ved ligeså godt som jeg, at det ikke er korrekt, og han er også fuldt ud klar over, at det er regionernes kerneopgave og ansvar at sørge for en fornuftig drift af sygehusene, og det gælder naturligvis også ansvaret for at sikre de fødende trygge forhold og de ansatte ordentlige arbejdsvilkår. 

Jeg anerkender fuldt ud, at der bliver løbet rigtig stærkt flere steder i sundhedsvæsenet. Og derfor har regeringen fokus
på løbende at sikre de fornødne midler til sundhedsområdet. Pengene fra finansloven kan regionerne frit vælge at prioritere fødeafdelingerne, hvis de vurderer, at det er der, behovet er størst. 

Selvfølgelig lytter jeg, når der kommer opråb fra sundhedspersonalet på sygehusene, og det gør regeringen også. Men svaret er ikke bureaukrati og detailregulering fra statens side. Det er at sikre, at regionerne tager ansvar, også for ordentlige og trygge forhold på landets fødegange for såvel fødende som medarbejdere. For der skal selvsagt andre løsninger til på de afdelinger, hvor fødselstallet stadig falder, end de steder, som eksempelvis i Hovedstaden og andre større byer, hvor der sker et babyboom. 

Indlægget blev bragt i Dagbladet Ringkøbing-Skjern.