PSO. Afskaffelse styrker arbejdspladser og familier

Elregningen for både virksomheder og helt almindelige familier bliver mindre med regeringens afskaffelse af PSO-afgiften. 

Med afskaffelsen af PSO’en opnås en flere milliarder stor lettelse i afgifterne på danske arbejdspladser. Særligt energiintensive industrivirksomheder, dansk landbrug og fødevarevirksomheder kommer til at nyde godt af, at den erhvervsskadelige PSO bliver afskaffet. 

Det står klart, efter det lykkedes regeringen at samle et bredt flertal i Folketinget bag afskaffelsen af PSO-afgiften. 

Særligt i Syd- og Sønderjylland vil det kunne mærkes at PSO-afgiften afskaffes. I flere kommuner arbejder mere end hver femte indbygger i produktionserhvervene. Dermed er aftalen med til at styrke deres konkurrenceevne i en tid, hvor hver en krone vendes for at kunne skabe job, vækst og eksport og klare sig i den globale konkurrence. 

Det er dog ikke kun danske virksomheder, som kan se frem til en billigere elregning. Helt almindelige danske familier kommer også til at nyde godt af, at regeringen har afskaffet PSO-afgiften. Beregninger viser, at eksempelvis en LO familie vil spare 2500 kr. 

I regeringens oprindelige forslag var hele afskaffelsen af PSO-afgiften finansieret som en del af 2025-helhedsplanen, men grundet partiernes manglende opbakning hertil har det været nødvendigt at hæve bundskatten med 0,09 pct. Det havde vi gerne været foruden, men når man skal lave et kompromis med mange partier, må alle bøje sig. 

Samtidig med at PSO-afgiften afskaffes etableres en grøn klimapulje på 375 millioner kroner, som skal bidrage til at sikre den grønne omstilling. Samlet set erdet derfor lykkedes at afskaffe den erhvervsfjendtlige PSO-afgift på en måde, der kommer både virksomheder og almindelige danske familier til gavn, uden at det bremser den grønne omstilling. 

Indlægget er bragt i Vejle Amts Folkeblad