Ministre: Vold mod kvinder er stadig et problem – både hjemme og ude

Verdens lande har forpligtet sig til at bekæmpe den globale vold mod kvinder. Nu går den danske regering i spidsen i den internationale kamp for kvinders rettigheder, skriver to ministre.

”Mænd er bange for, at kvinder vil grine ad dem. Kvinder er bange for, at mænd vil slå dem ihjel.”

Sådan skrev forfatteren Margaret Atwood. Selvom det lyder voldsomt, er der en sandhed i det. Ifølge FN er en ud af tre kvinder på verdensplan udsat for fysisk eller seksuel vold – de fleste af deres partner. Derfor er det med god grund, at vi idag markerer den internationale dag til bekæmpelse af vold mod kvinder. Psykisk og fysisk vold – eller blot frygten for den – krænker den enkeltes ret til at bestemme over sit eget liv. Og børn, som er vidne til vold i familien, bærer det med sig videre i livet.

Verdens lande har forpligtet sig til at bekæmpe den globale vold mod kvinder. Den danske regering går i spidsen i den internationale kamp for kvinders rettigheder, bekæmpelse af vold og opfyldelsen af Verdensmål 5 om kvinder og ligestilling. Det skylder vi verdens kvinder og piger. Og så er det i øvrigt helt afgørende for at fremme økonomisk vækst og bæredygtig udvikling – og dermed få opfyldt alle 17 verdensmål inden 2030.

Forskning viser, at væksten i samfundet kan stige med op til 25 procent, hvis kvinders evner og potentiale udnyttes bedre. Men det opnår man ikke, hvis de bliver udsat for vold, frygter for deres liv eller bliver giftet bort mod deres vilje som barnebrude. Med andre ord: Hvis verdens fattige lande gerne vil være rige, så er der ingen vej udenom. Så skal piger og kvinder kunne hævde deres ret og udfolde deres potentiale på lige fod med mænd. Gennem vores udviklingssamarbejde støtter Danmark programmer og lovgivning i lande som Burkina Faso og Bangladesh, der bekæmper vold mod kvinder, børneægteskaber, sexslaveri og lignende. Danmark støtter internationale organisationer som UN Women og UNFPA samt civilsamfundsfonden AmplifyChange i deres globale kamp for at bekæmpe vold mod kvinder.

Tidligere på året var Danmark vært for Women Deliver-konferencen, hvis hovedemner var kvinders sundhed og ligestilling, og Danmark lægger vægt på at fremme kvinders rettigheder, når vi kandiderer til FN’s menneskerettighedsråd. Det er nemlig også en værdipolitisk kampplads, når vi taler ligestilling og kvinders rettigheder. Vold mod kvinder er ikke alene et globalt problem. Også herhjemme bliver mange kvinder stadig udsat for vold. Vurderingen er, at cirka 33.000 kvinder mellem 16 og 74 år årligt bliver udsat for fysisk vold af en nuværende eller tidligere partner, at 19.500 unge kvinder mellem 16 og 24 år årligt er udsat for fysisk, psykisk eller seksuel kærestevold, og at mellem 66.000 og 87.000 kvinder årligt udsættes for stalking. Det er skræmmende tal.

I Danmark har vi et omfattende system til at hjælpe voldsudsatte kvinder, og vi udvikler løbende nye tiltag og tager nye initiativer – for eksempel stalkingpakken fra marts og initiativer i den nye satspuljeaftale om en national enhed mod vold i nære relationer. I 2017 lancerer vi en kampagne om vold i familien og nære relationer. Kampagnen er målrettet de unge piger og drenge. Vi skal stoppe volden, inden den bliver dagligdag for de unge.

I dag er en mærkedag – i Danmark og globalt. Men det er ikke kun i dag, vi skal tage afstand fra volden mod kvinder. Det skal vi 365 dage om året, for vi har alle et ansvar.

Indlægget blev bragt i Kristeligt Dagblad.