Ligestillingsminister: De ansvarlige bag menneskehandel skal stilles til regnskab

For at komme menneskehandel til livs, skal bagmændene retsforfølges og straffes. Men det kræver, at ofre er villige til at vidne, skriver minister for ligestilling, børn og undervisning Ellen Trane Nørby (V).

SVINDEL MED NEMID, cpr-numre, moms, skat og 35-40 millioner kroner. 33.000 siders bevismateriale. 600 aflyttede telefonsamtaler. Politiaktion med ransagninger på 62 adresser i Danmark og 20 i Rumænien. 37 handlede personer til Danmark. Og 21 personer er dømt – i første instans. Det er blot nogle af tallene i danmarkshistoriens mest omfattende retssag om menneskehandel, Hvepsebo-sagen.

Men bag tallene er der mennesker. Sårbare mennesker, som bagmændene harformået at lokke til Danmark på et falsk grundlag. Sådan er det desværre også med mange af de alt for mange piger og kvinder, som hvert år handles til tvangsprostitution under kummerlige forhold.

I Hvepsebo-sagen lykkedes det at få 79 personer til at vidne i retssagen mod bagmændene, og det var med til at fælde dem. Men i alt for få sager vælger ofre, som for eksempel har været udsat for menneskehandel til prostitution, at vidne mod deres bagmænd. I dag på EU’s Anti-Trafficking Day er det vores pligt at sætte spot på, at flere bagmænd skal straffes for deres umenneskelige handlinger. Menneskehandel er en voldsom og grov krænkelse af menneskerettigheder. Den enkeltes egen vilje og ret til at bestemme over eget liv og egen krop sættes ud af spil.

I Hvepsebo-sagen blev de handlede – primært rumænere – taget med til Borgerservice af bagmændene, så de kunne få NemID og cpr-numre, som bagmændene kunne bruge i de omfattende svindelsager.

I andre tilfælde handles mennesker – endda helt unge piger – til prostitution under usle forhold. Nogle af dem bliver lovet et rigtigt arbejde og en løn, som de kan sende hjem til deres fattige familier, men virkeligheden viser sig at være en helt anden og meget værre.

BAGMÆNDENE BLIVER HELE TIDEN ”dygtigere” til at finde nye former for menneskehandel. Derfor skal indsatsen mod menneskehandel være fleksibel, og vi skal kunne tilpasse initiativerne, så de modsvarer nye udfordringer. Derfor lancerede regeringen sidste år et tillæg til handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel. Her styrker vi det opsøgende arbejde over for personer handlet til tvangsarbejde og prostitution annonceret gennem flygtige medier, hvor kvinderne hele tiden flyttes rundt gennem for eksempel escort eller indlogeres i korte kort tid i udlejningsboliger rundt om i landet.

 Kristeligt Dagblad skrev den 13. oktober, at næsten lige så mange mennesker vurderes handlet til Danmark i år som hele sidste år. For at komme menneskehandel til livs, skal bagmændene retsforfølges og straffes. Det kræver, at ofre er villige til at vidne.

Mange af de menneskehandlede kommer fra lande, hvor man har en indbygget mistillid til staten, myndigheder og retssystemet.

Derfor skal vi skal sørge for, at ofrene bliver oplyst om, hvor afgørende deres rolle er for, at bagmændene får den straf, de fortjener, og hvilken beskyttelse og hjælp de kan få til at komme videre i deres liv. Det bliver noget af det, vi skal drøfte under satspuljeforhandlingerne.

I Hvepsebo-sagen er de ansvarlige dømt, men det er desværre i alt for få sager, at det ender sådan.

Indlægget blev bragt i Kristeligt Dagblad