Verdenstime for håb. Skolen skal give tro på fremtiden

Kan undervisere være med til at inspirere de unge generationer og give dem tro på, at de kan være med til at rykke verden i en bedre retning? Ja, det tror vi i høj grad, de kan. Den dygtige underviser kan give eleverne i vores skoler både værktøjer og kompetencer til at være med til at forandre vores samfund – et samfund, der står over for massive udfordringer, men som også rummer et væld af løsninger.

Noget af det, der skal være med til at rykke ved verden, er FN’s verdensmål, som børn og unge i denne uge bliver undervist i over hele landet gennem ” Verdenstimen”.

Den er en del af en global kampagne, der skal hjælpe med at udbrede kendskabet til FN’s verdensmål.

De 17 mål er samlet set den mest ambitiøse plan i menneskehedens historie.

De handler netop om at løse verdens største problemer. Vi skal blandt andet helt udrydde fattigdom og sult, sikre ligestilling og øget global lighed og sætte en stopper for klimaforandringerne inden 2030. Det kan kun lykkes, hvis de børn og unge, der vil være voksne til den tid, også kender planen.

Alle mål afhænger af hinanden og er alle vigtige at lære om. For eksempel viser undersøgelser, at børn, hvis mødre har en uddannelse, har dobbelt så stor mulighed for at overleve. Det er ikke kun godt for den enkelte familie. Det er også en løsning på overbefolkning, fordi kvinder med uddannelse får færre børn.

Øget ligestilling og kvinder med styrkede rettigheder betyder bedre helbred og livskvalitet i de enkelte familier, men gavner også hele landes økonomi.

Danmark er kendt for at være et foregangsland, når det kommer til ligestilling, der er det femte verdensmål. Tidligere i år var Danmark vært for Women Deliver, der satte fokus på kvinders sundhed og rettigheder, fordi vores foregangsstatus forpligter. Mange herhjemme tager nok ligestilling for givet, men det kommer ikke af sig selv.

Halvdelen af Jordens befolkning er kvinder, og de har de fleste steder på kloden fået det bedre de seneste årtier.

Eksempelvis går stort set lige mange piger og drenge i dag i grundskole. Alligevel er der et godt stykke vej til målet endnu. Selvom antallet af børneægteskaber fortsat falder, bliver mange piger i Sydasien og Afrika syd for Sahara stadig gift, før de fylder 15 år. Det sætter ofte en stopper for deres skolegang; for eksempel er 700 millioner kvinder i verden blevet giftfør 18-årsalderen, heraf mere end en tredjedel før de blev 15 år.

Det er vigtigt, at danske børn også lærer om de udfordringer, der er, og ikke mindst, hvordan vi kan løse dem. Både direkte og indirekte påvirker det vores samfund, og det handler om at sikre den vækst i resten af verden, som gør, at der er flere, der kan vokse op med lige så mange rettigheder og muligheder, som vi har i Danmark. J Ellen Trane Nørby (V) er børne-, undervisningsog ligestillingsminister, og Thomas Ravn-Pedersen er sekretariatsleder ved Verdens Bedste Nyheder.

Det er vigtigt, at danske børn også lærer om de udfordringer, der er, og ikke mindst, hvordan vi kan løse dem.

 

Dette indlæg er skrevet i samarbejde med Thomas Ravn-Pedersen, sekretariatsleder ved Verdens Bedste Nyheder.