Minister: Kender ikke til omfang af radikaliseringsmateriale på ungdomsuddannelser

Undervisningsministeren har ikke en opgørelse over antallet af grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner, der har oplevet, at radikaliserede grupper uddeler propagandamateriale eller forsøger hvervning, oplyser hun til Socialdemokratiet. Skolerne indberetter ikke denne type oplysninger til ministeriet. 

Ministeren Ellen Trane Nørby svarer på US 328: 

Jeg har ikke en opgørelse over antallet af grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner, der har oplevet, at radikaliserede grupper uddeler propagandamateriale eller forsøger hvervning, da grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner ikke indberetter dette til ministeriet. 

I ministeriets løbende dialog med skoler og kommuner har ministeriet fået kendskab til få tilfælde af forsøg på hvervning på grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner. Størstedelen af læringskonsulenterne har dog ikke i den tid, de har været ansat i ministeriet, modtaget henvendelser fra grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner, som har oplevet, at radikaliserede grupper har uddelt propagandamateriale eller forsøgt hvervning. De er heller ikke i deres vejledningsaktiviteter blevet gjort bekendt med skoler eller ungdomsuddannelsesinstitutioner, hvor det forekommer.