Lokale erfaringer skal give mere tid til vores børn

BØRN: Tre af de ældre drenge fra æblestuen er travlt optagede af at lægge sidste hånd på deres ridderborg, som de har stablet sammen af taburetter og kasser på den fri plads på gangen. Der er stolthed i deres blikke. Men der går ikke lang tid, før de forstyrres af andre børn på gangen, og drengene skælder ud over, at der absolut skal kunne komme andre gennem deres borg, bare fordi de skal forbi. 

Situationen er nok ikke uvant i mange daginstitutioner rundt om i landet. En pædagog må træde til og bruge tid på at håndtere konflikten og finde frem til et kompromis, der støtter børnene
i at komme videre. Konflikten skaber støj og forstyrrer endnu flere i deres leg og aktiviteter.
Det er ingen hemmelighed, at det pædagogiske personale og ledere i mange tilfælde oplever mange udfordringer, og at det kræver god planlægning og organisering at nå både det planlagte og det uforudsete. Derfor er der behov for en stærk faglig ledelse, så vi kan lære af hinanden og få det optimale ud af ressourcerne til gavn for børnene. 

Det skal et nyt udvalg sætte spot på. Vi vil invitere ledere, pædagoger, arkitekter, it-faglige, dagplejere og flere endnu med i udvalget, som skal samle brugbare eksempler, der kan inspirere andre, udpege centrale udfordringer og sætte spot på 5-10 fokuspunkter, som er vigtigst at have for øje, når der skal være mere tid til og bedre rammer for at skabe kvalitet i samværet med børn. 

Vores daginstitutioner er indrettet vidt forskelligt og tilpasset den enkelte institutions rammer. Men fælles er, at der skal være læringsmiljøer, hvor alle børn kan folde sig ud og få udfordret deres evner. Hvis ikke som borgherre, så som astronauter i rumraket, mekanikere, der reparerer mooncars, eller alfer i en fortryllet skov. Derfor er der heller ikke én løsning, som passer alle. ’ 

Hvis der ikke er problemer med plads ude eller inde, kan der være andre udfordringer for personalets mulighed for at skabe gode betingelser for, at alle børn lærer og trives. Her kan man fx kigge på planlægning af dagen og brug af digitale løsninger. Eller på nye måder at tilrettelægge forældresamarbejdet på og inddrage lokalsamfundets kræfter. 

Der er mange dygtige ledere og pædagogisk personale, som hver dag arbejder for at skabe god kvalitet i børnehaver, vuggestuer og dagplejer. De peger på, at de nogle gange bruger for meget tid og for mange ressourcer på forhold, som fjerner tid fra det vigtigste – nemlig at etablere gode og trygge miljøer for børnene, så de trives og lærer. 

Men måske kan selv en lille ændring gøre dagligdagen i institutionen lettere for både børn og personale. Måske er der allerede andre, der har fundet et bud på en løsning. Og måske kan selv få ændringer gøre dagligdagen i institutionen lettere for både børn og personale. 

Det kan være, at en institution i den anden ende af landet har gode erfaringer med mobile skillevægge, som kan skabe et afskærmet helle, hvor drengene den ene dag kan bygge en borg, og den næste kan de yngste børn lege butik uden at blive forstyrret og uden at forstyrre andre. Eller måske kan institutionen få gavn af at følge Børnely i Svendborgs eksempel med at planlægge dagen efter hensyn til, hvor personalet skal være hvornår på dagen, som ifølge personalet er med til at skabe rum til gode aktiviteter og overskud hos personalet. 

Mange kommuner og dagtilbud har allerede gjort sig gode erfaringer. De erfaringer skal ikke gå til spilde – de skal udnyttes bedre. Vi skal samle på erfaringer, der virker, og lade os inspirere af hinandens løsninger, så tiden bruges mest muligt til børnene og faglig refleksion. Vi ved, at de første år i et barns liv er helt afgørende. 

Nobelspristageren James Heckman har vist, at samfundet får pengene flere gange igen, hvis de investerer i børnene tidligt i deres liv. Men investeringerne skal følges op af god og klar ledelse, så vores dagtilbud kan indrettes af hensyn til børnenes trivsel og læring. 

Når vi er enige om at nedsætte sådan et udvalg, er det, fordi vi tror på, at to plus to giver mere end fire, når vi arbejder sammen på tværs af fagligheder, og fordi vi tror på, at den faglige ledelse i institutionerne vil kunne anvende de indsamlede erfaringer ud fra lokal refleksion og behov. Derfor tror vi på, at udvalget er et godt skridt på vejen til at skabe endnu stærkere dagtilbud.

Indlægget blev bragt i Viborg Folkeblad i samarbejde med Sanne Lorentzen, formand for BUPL’s lederforening.