Ingen er blevet glemt

I en artikel 10. september giver Danmarks Fiskeriforening PO udtryk for, at erhvervsfiskeruddannelsen er blevet glemt i trepartsforhandlingerne. Det er korrekt, at trepartsforhandlingerne har haft fokus på de erhvervsfaglige uddannelser, der hører under erhvervsuddannelsesloven. Og det gør erhvervsfiskeren ikke, som artiklen ganske korrekt nævner. Men det betyder ikke, at alt håb er ude. 

I trepartsaftalen har vi lagt os fast på en række erhvervsuddannelser, der har potentiale til at være fordelsuddannelser. De er oplistet på en såkaldt positivliste i aftalen. Men nu kommer der en proces, hvor de faglige udvalg bestående af arbejdsgivere og arbejdstagere kan komme med konkrete input til positivlisten, hvorefter de relevante arbejdsgiverforeningers brancheforeninger eller sammenslutninger kan ansøge ministeriet om at blive en fordelsuddannelse. Og her skal vi selvfølgelig se på de særlige vilkår, der gør sig gældende for erhvervsfiskeren i forhold til at opfylde kravene til at være en fordelsuddannelse. 

Trepartsaftalen har således ikke lukket døren for uddannelser, der gerne vil være fordelsuddannelser. Tværtimod. Vi har skabt en ny ramme for at synliggøre over for kommende elever, hvor der er gode chancer for at få praktikpladser og efterfølgende beskæftigelse. Nu skal denne ramme fyldes ud, så vi kan opfylde en fælles ambition om at få flere elever til at søge de erhvervsfaglige uddannelser. 

Indlægget blev bragt i Fiskeri Tidende