Fakta om Langkær Gymnasium

I Århus Stiftstidendes leder tirsdag 13. september skriver redaktør Hans Petersen om sagen med Langkær Gymnasium.

Redaktør Hans Petersen sparer ikke på de negative ord, og han skal være velkommen til at kommentere mine evner og kompetencer, men det ville være klædeligt, om han tog udgangspunkt i fakta og ikke ren fantasi.

Af lederen fremgår det, at jeg »allerede i foråret« blev gjort opmærksom på, at der var problemer med det meget store antal af indvandrere, som var på Langkær Gymnasium i Tilst. Men der »blev ikke gjort noget«.

Realiteten er, at jeg 14. juni fik et 1-sides brev fra borgmester Jacob Bundsgaard og regionsrådsformand Bent Hansen om problemstillingen.

På dette tidspunkt var elevfordelingen til skoleåret 16/17 allerede afklaret måneder inden. Og nej, brevet var hverken en dispensationsansøgning eller et forslag fra Aarhus Kommune om, at de elever, der allerede var optaget på alle byens gymnasier, nu skulle blandes på ny. Der var intet konkret forslag til en løsning af problemerne på Langkær.

Altså intet af det, som Hans Petersen skriver i sin leder.

To uger senere svarede jeg de to politikere og understregede, at vi allerede med gymnasieforliget fra 3. juni havde aftalt, at der skal laves nye fordelingsregler, som kan træde i kraft ved næste skoleår – det vil sige hurtigst muligt. Det arbejde er i gang, og det håber jeg Folketingets partier vil bakke op, så vi kan bekæmpe ghettogymnasier.

Og jeg slår det gerne fast med syvtommersøm: Vi har et problem med ghettogymnasier, og det skal vi have løst. Det gøres bedst ved at ændre fordelingskriterierne. Ikke ved diverse brevskriverier i 13. time, der mere har karakter af håndvasken end reelle bidrag til en løsning.

Jeg håber, at forligspartierne vil gå konstruktivt til drøftelserne, så vi både kan reflektere, konkludere og handle. Det skylder vi eleverne på Langkær Gymnasium, såvel som de andre steder i landet, hvor vi har lignende problemer.

Indlægget blev bragt i Århus Stiftstidende.