Vores pædagogiske læreplan giver os en fælles retning

LOTTE ROD (R) advarer (2.8.) mod den nye pædagogiske læreplan, som en gruppe eksperter og praktikere i fællesskab er ved at udvikle forslag til, med det formål at skabe en fælles retning for dagtilbuddene til gavn for vores børn. Jeg ved ikke, om sommerferien har svækket hukommelsen hos den radikale ordfører, eller om hun bare ikke har læst anbefalingerne for den nye læreplan, der blev offentliggjort i juni. Der er i hvert fald en række misforståelser, som det er nødvendigt at afklare: 1. Vi er ikke ved at tage skridt i retning af, »at man kan dumpe børnehaven«. Det siger sig selv. Vi skal ikke have læringsmål for det enkelte barn i dagtilbuddene, som Lotte Rod påstår. Og det har der aldrig været lagt op til.

2. Jeg har ikke »bestilt« nogen arbejdsgrupper til lave noget bestemt, som Rod ellers påstår. Arbejdsgrupperne er sammensat på baggrund af indstillinger fra bl. a. Bupl, FOA, KL og FOLA på samme måde som den mastergruppe, der kom med forslaget til rammen for den styrkede læreplan.

Og grupperne arbejder videre ud fra masteren. Arbejdet drøftes desuden løbende i Kvalitetsforum for Dagtilbud, hvor alle centrale interessenter sidder.

Formålet med arbejdet er at få et fælles pædagogisk grundlag for vores dagtilbud.

Det er de grundlæggende spørgsmål: Hvorfor skal vi overhovedet have dagtilbud, og hvilket værdimæssigt fundament skal de bygge på? Mange andre lande har formuleret sådan et pædagogisk grundlag, mens vi i Danmark ofte må starte forfra med en diskussion om leg over for læring, hver gang dagtilbuddenes formål er til debat. Formålet er også at skabe en endnu bedre pædagogisk læreplan, der er brugbar i praksis og understøtter det pædagogiske personale i deres arbejde.

3. Lotte Rod behøver ikke være nervøs for, om vi kvæler pædagogernes faglighed i mål og styring. Der skal jo netop ikke opstilles mål for det enkelte barn, men derimod brede mål for, hvad læringsmiljøet skal understøtte i forhold til børnegruppens udvikling og læring.

4. Jeg har ikke besluttet at aldersopdele målene i forhold til de 0-2-årige og de 3-5-årige. Sådan er opdelingen i dag og har været det siden 2004, da de pædagogiske læreplaner blev indført. Så det passer simpelthen ikke, hvad Rod påstår. Derimod er jeg åben for ændringer, og netop derfor er det lagt ud til arbejdsgrupperne at komme med forslag til, hvad der giver bedst mening. 0-5 år eller som i dag 0-2 og 3-5. Mig bekendt er såvel forskere som fagforeninger og praktikere internt uenige på kryds og tværs.

Der, hvor Lotte Rod fejler mest, er dog i sin berøringsangst for at diskutere, hvordan vi kan udvikle kvaliteten i vores dagtilbud og sikre alle børn en god start på livet.

Vi skal i langt højere grad bryde den negative sociale arv, og vi skal turde notere os, at hvor blandt andet vores nordiske nabolande er kommet langt på det punkt, så halter vi bagefter i Danmark.

HELE FORMÅLET med den pædagogiske læreplan er at anerkende, at det er i barndommen, vi lærer det vigtigste i vores liv.

Derfor er vores vision at skabe miljøer, der ikke mindst tilgodeser børn i udsatte sociale positioner ved at kombinere alle børns behov for frihed, leg og omsorg med en understøttelse af deres nysgerrighed, mod på at fejle, sprog, lyst til læring, vedholdenhed og evne til at få venner.

Jeg ser frem til de politiske drøftelser om en styrket pædagogisk læreplan. Jeg håber også, at de radikale vil deltage i diskussionen – på et oplyst grundlag.