Trivsel i klassen er vigtigere, end hvor hurtigt dit barn lærer at læse

Skoletasken står parat. Madpakken er smurt. Blyanterne i penalhuset er spidset. Det lyder næsten som fars og mors første skoledag. Og det er både rigtigt og forkert. Der er meget, der er, som det var dengang, og så er der en masse, der virkelig har forandret sig.

I denne uge begynder omkring 66.000 børn nemlig i børnehaveklasse eller 0.

(nulte) klasse, som den kaldes mange steder.

Mange af dem har allerede inden sommerferien fået en forsmag på skoledagen i sfo’en, mødt nye klassekammerater og prøvet skolens legeplads. Men nu skal de rigtig i skole. Nu er de skoleelever.

Én ting er første skoledag. Her er forældrene med i klasselokalet, der er flag i vindueskarmen og smil på børnenes læber.

De smil skal vi sørge for at bevare, også når skoledagen bliver hverdag. Det skal være sjovt at gå i skole, lære, udvikle sig, få venner og lege. Børns trivsel har sammenhæng med deres læring. Derfor er en tryg overgang fra dagtilbud til sfo og skole alfa og omega for en god skolestart.

EN GOD OVERGANG kræver, at de voksne omkring børnene samarbejder om at ruste dem til overgangen og til skolen. Det skal de pædagogiske læreplaner i dagtilbuddene, som vi lige nu arbejder på at gøre endnu bedre, være med til at sikre.

Børnene behøver ikke at kunne alfabetet eller tælle til 100, inden de begynder i skolen. Det er vigtigere, at de er nysgerrige og har lyst til at lære. De skal have lært at bevare opmærksomheden, lytte og forstå beskeder. De skal også have lært at hjælpe hinanden og vente på deres tur, så der er plads til alle eleverne i klassen. Det er både forældrenes, dagtilbuddenes og skolernes opgave. At være skoleelev er noget andet end at være børnehavebarn. I børnehaven er der flere voksne til stede.

Forældre har et ansvar for at forberede deres børn på, hvad der venter dem i skolen.

EN UNDERSØGELSE fra Kora med fokus på elever, der har vanskeligheder i skolestarten, viser, at nogle kommende skolebørn har skæve forventninger til, hvad skolen er for et sted, og derfor oplever de overgangen som utryg.

Derfor skal forældre tage ansvar og støtte deres børn både i overgangen mellem dagtilbud og skole og i barnets videre skolegang. Forældre skal ikke kun interessere sig for, hvor hurtigt deres barn lærer at læse, men også for, at alle børn i klassen trives. Fællesskab og trivsel er afgørende for hvert enkelt barns læring.

Vi har et fælles ansvar for, at alle børn trives, når de går i skole. Derfor glæder vi os også over, at den seneste trivselsmåling blandt folkeskolens elever viser, at eleverne fortsat trives godt – ja, faktisk lidt bedre end sidste år. Det er en stor cadeau til vores lærere, pædagoger og skoleledere, som knokler ude på skolerne, og til dagtilbuddene, som forbereder børnene på skolen.

Trivselsmålingen viser også, at selv om færre elever oplever at blive mobbet, svarer hver femte elev i 4.-9. klasse, at de har oplevet at blive mobbet. Bare et enkelt tilfælde af mobning er et for meget, for mobning har store konsekvenser for det enkelte barn og kan sætte sig dybe spor.

Bekæmpelse af mobning handler ikke alene om, hvem der mobber, og hvem der bliver mobbet.

Derfor skal vi arbejde endnu hårdere på at etablere stærke børnefællesskaber.

Her er skolestart en oplagt mulighed for at forebygge mobning – og der vil være hjælp at hente i den aktionsplan mod mobning, som snart bliver præsenteret.

Intentionerne med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige som de kan, samtidig med at de trives. Med reformen er trivsel derfor blevet endnu mere centralt, fordi børn, der møder i skole med bekymringer og ondt i maven, ikke har ro og overskud til at lære.

Trivsel er mange ting. Det er både gode, trygge relationer til børn og voksne i skolen og succes-og ahaoplevelser, der giver mod på mere, både fagligt og socialt.

BÅDE KL OG regeringen følger udviklingen af folkeskolereformen tæt. Nogle steder er der stadig udfordringer med dele af reformens elementer. Men landet over har skoleledere, lærere og pædagoger ydet en kæmpeindsats for at omdanne de politiske visioner i reformen til virkelighed for deres elever. Det fortjener stor ros. Vi ønsker alle skolebørn ikke bare en god skolestart, men en god skolegang.

Og det er vores alle sammens ansvar.

Dette indlæg er skrevet i samarbejde med Anne Mee Allerslev (R), HHV. Minister for Børn, Undervisning og Ligestilling og formand for KL’s Børne-og Kulturudvalg.