Mere tid til børnene

Min holdning om, at frivillige kan bidrage til en tryg hverdag i daginstitutionerne, der giver børnene nogle spændende oplevelser, møder modstand hos Susanne Hansen (5. august).

Hun mener, det går mod det fokus, der er på høj faglighed og høj kvalitet i den nye styrkede pædagogiske læreplan for dagtilbud.

Det vil altid være pædagoger og ledelsen, der er de ansvarlige for at tilrettelægge læringsmiljøet i den enkelte vuggestue og børnehave og for børnenes trivsel, læring og udvikling. »Den hyggelige bedstemor« og de store fodboldknægte kan og skal ikke erstatte det pædagogiske personale. Og derfor vil det også være ledelsen og pædagogerne ude på den enkelte daginstitution, som vurderer, hvornår det giver mening for børnene at man inkluderer frivillige kræfter.

Om det skal være til borddækning, oprydning, fodboldspil, højtlæsning eller noget helt femte, vil jeg ikke blande mig i, og det fremgik også tydeligt af forslaget, at det handlede om at sørge for, at viden og inspiration fra de mange institutioner, der inddrager frivillige fx i samarbejde med Ældre Sagen, som det sker mange steder landet over, kom ud til alle dagtilbud til inspiration.

I sidste ende handler det om at organisere læringsmiljøerne, så de understøtter børnenes læring og trivsel, og der er mest mulig tid sammen med børnene. Med det formål for øje har jeg nedsat et udvalg med formand for BUPL ´ s lederforening, Susanne Lorenzen, i spidsen, der skal drøfte mødekultur, gode rutiner for forældresamarbejde, samarbejde med lokalsamfundet, inddragelse af andre grupper som fx frivillige, bedre udnyttelse af udendørsmiljø samt institutionens fysiske rammer.

Mit mål er, at skabe bedre rammer for vores dagtilbud og styrke kvaliteten i dem.

Stærke pædagogiske læringsmiljøer er nødvendige for at sikre alle børn en god ballast, og at de kommer godt fra start i livet. Jeg ønsker at give institutionerne mulighed for at udnytte deres styrker, så de kan løfte alle børns sociale, emotionelle og kognitive kompetencer, bryde den negative sociale arv og give alle børn et godt afsæt til livet.