Foto: Rune Johansen

Giv mobning af børn og unge det røde kort

Mens danske OL-atleter netop nu kæmper for at vinde medaljer i Rio, er en række af dem også gået til kamp imod mobning.

På de sociale medier og plakater landet over står OL-atleterne frem med udsagn om, at ” En god kammerat er én, der siger fra, inden nogen bliver drillet”, ” Det er modigt at stille sig op og forsvare dem, der er udenfor” og ” Hav mod til at sige fra og tro på dig selv”.

OL-atleterne er rollemodeller for mange danske børn og unge. Og vi har brug for rollemodeller til at fortælle, hvor forkert og hvor ødelæggende mobning er.

Både for den enkelte og for fællesskabet.

Det er ikke helt tilfældigt, at det netop er sportsfolk, der stiller op som rollemodeller.

I idrætslivet oplever de fleste børn og unge at have det sjovt, og mange stifter her gode kammeratskaber. En undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier viser, at hele 98 procent af de adspurgte børn ” glæder sig til at gå til træning”.

Idrætslivet er med andre ord en fantastisk og helt oplagt arena til at skabe positive fællesskaber mellem børn og unge.

For mange børn og unge, der bliver udsat for mobning i skolen, kan håndboldtræningen onsdag eftermiddag opleves som et vidunderligt frirum. Et frirum med succesoplevelser, med sjov og ballade – og helt nye fællesskaber.

Men hvert femte barn i grundskolen har oplevet mobning. Det er mange. Og bag dette tal gemmer der sig mange ulykkelige historier.

Vi har for eksempel hørt historien om to brødre, som blev udsat for grov mobning i deres lokale folkeskole, hvor de blev systematisk sparket, slået, truet og hånet. Og ofte stod der en ring omkring drengene og heppede på dem, der slog.

Drengene isolerede sig mere og mere, og forældrene var naturligvis fortvivlede og følte sig magtesløse. De oplevede ikke, at skolens ledelse havde en plan eller strategi for at komme problemet til livs, og de endte med at flytte drengene over på en anden skole.

Desværre er det ikke enestående historier.

Sunde, inspirerende og fordomsfrie fællesskaber er grundlaget i den foreningsidræt, som alle de danske OLatleter er vokset op i. Derfor er kampen mod mobning og udelukkelse af fællesskaber noget, som atleterne engagerer sig i, og de stillede sig – trods et hektisk program frem mod OL – med det samme til rådighed for at hjælpe denne sag på vej.

MINISTERIET FOR BØRN, Undervisning og Ligestilling har i samarbejde med Red Barnet, Børns Vilkår og Børnerådet og med Mary Fonden som faglig sparringspartner taget initiativ til en national aktionsplan imod mobning, som netop er blevet offentliggjort. Og det er dén aktionsplan, de danske OL-atleter og Danmarks Idrætsforbund (DIF) nu er med til at skabe opmærksomhed omkring.

Med personlige fortællinger fra OL-atleterne gør de fælles front og er med til at tælle ned til aktionsplanen, der går i luften i disse dage. Aktionsplanen skal sikre, at det nye skoleår bliver startskuddet til en mobbefri skole.

Men kimen til mobning lægges allerede i dagtilbuddene, og derfor er den tidlige indsats vigtig. Tal fra Dansk Center for Undervisningsmiljø viser, at selvom børn generelt er glade for at gå i børnehave, så er 6,5 procent af drengene og 4,0 procent af pigerne ikke glade for det.

Det er alt for tidligt i livet at føle sig ensom eller udenfor.

Trivselsmålingen fra 2016 på folkeskoleområdet viser en lille fremgang i elevernes generelle trivsel i forhold til målingen fra 2015. Det er glædeligt. Men vi er ikke i mål endnu, for bare ét enkelt tilfælde af mobning er ét for meget.

Tallene viser, at 21 procent af eleverne i 4.-9. klasse har oplevet mobning. På området for ungdomsuddannelser viste en undersøgelse foretaget af LO i 2010, at hver ottende af de 17-18-årige, der går på en ungdomsuddannelse, har oplevet mobning.

Danmarks Idrætsforbund har mange års gode erfaringer med at opbygge positive fællesskaber blandt børn og unge.

Fællesskaber betyder meget for den enkeltes præstation og udvikling. Og derfor er det helt oplagt at lære af erfaringerne fra sportens verden og foreningslivet, når det handler om at bryde dårlige mønstre og forhindre mobning blandt børn og unge.

For mobning ødelægger liv. Mobning nedbryder selvtilliden, og mobning kan føre til ensomhed og selvmordstanker.

Mobning kan antage mange former, og de seneste år er meget mobning også blevet digital. Danske børn har faktisk europarekord i mobning på de sociale medier. Det kan foregå døgnet rundt – og der er ikke noget fristed.

De sociale medier fylder meget i børn og unges liv – på både godt og ondt. Og det spænder vidt – fra at man aldrig får et ” like” på sine billeder, til at krænkende videoer rundsendes og spredes for alle vinde. Men mobning foregår ikke kun digitalt. Mobning er den systematiske udelukkelse fra fællesskabet. Den gentagne chikane eller ubehagelige drillerier.

Mobning kan sætte dybe spor i krop og sjæl, ikke kun i barndommen, men også langt op i voksenlivet.

Arbejdet med at forebygge og bekæmpe mobning foregår allerede – i dagtilbud, på skoler og på ungdomsuddannelser.

Men som tallene viser, finder mobning alligevel stadig sted, og derfor kræver det en helt særlig opmærksomhed.

Arbejdet med antimobning er en vigtig del af arbejdet med trivsel og med at skabe stærke børne-og læringsfællesskaber.

Heldigvis har vi allerede i dag stort fokus på børn og unges trivsel, og der findes også allerede en række gode antimobbeinitiativer. Men det, vi mangler, er et strategisk fokus – en særlig opmærksomhed på de steder, hvor det går galt – og dét kræver en fælles indsats mod mobning.

Aktionsplanen indeholder en række konkrete anbefalinger til, hvordan forældre, fagfolk og ledere i dagtilbud, grundskoler og på ungdomsuddannelser sammen og hver for sig kan sætte en effektiv stopper for mobning. Aktionsplanen skal være med til at ændre den stereotype opfattelse af, hvad mobning egentlig er, og hvordan det opstår. Mobning er mere end blot én mobber og ét mobbeoffer – det handler om hele gruppen.

Mobning er uhensigtsmæssig adfærd og negative mønstre. Det er mønstre, som kan og skal brydes. Vi skal derfor have endnu mere fat i fællesskabet.

Alle børn og unge skal opleve, hvad det vil sige at være del af et stærkt børnefællesskab.

Forud for lanceringen har en række af aktionsplanens anbefalinger været debatteret og kvalificeret sammen med parterne på 0-18-årsområdet, politikere og en række organisationer med erfaring med trivsel og antimobning.

Aktionsplanens mål er, at alle børn og unge har ret til at være en del af positive fællesskaber, og ingen skal opleve mobning.

Vi skal engagere alle de voksne omkring børn og unge. Det gælder både ude i kommunerne, i organisationerne, og det gælder lærere, pædagoger og forældre.

På tværs af dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser skal alle tage et fælles ansvar for at forebygge og bekæmpe mobning.

Alle børn og unge i Danmark skal have en god og tryg start på livet, og ingen fortjener at blive udsat for mobning.

Sammen giver vi derfor mobning det røde kort, mens vi nyder de danske atleters præstationer i Rio.

Ellen Trane Nørby (V) er minister for børn, undervisning og ligestilling, og Niels Nygaard er formand for DIF.

Det er helt oplagt at lære af erfaringerne fra sportens verden og foreningslivet, når det handler om at bryde dårlige mønstre og forhindre mobning blandt børn og unge. For mobning ødelægger liv. Mobning nedbryder selvtilliden, og mobning kan føre til ensomhed og selvmordstanker.

Alle børn og unge i Danmark skal have en god og tryg start på livet, og ingen fortjener at blive udsat for mobning.