Frivillighed er kun en gave

Jyllands-Postens leder (8/ 8) kritiserer mit forslag om at se frivillige kræfter i vores børnehaver og vuggestuer som en ressource. Lederskribenten er bekymret for, om frivilligheden er et skråplan, der ender med, at frivillige hænder bliver en skemalagt selvfølge.

Lad mig slå det helt fast: Naturligvis skal senioren, der kommer en gang om ugen og læser højt, ikke have det pædagogiske ansvar for børnenes trivsel, læring og udvikling.

De frivillige hverken kan eller skal erstatte pædagoger og andet pædagogisk personale. De skal indgå i dagtilbuddene, hvor det giver mening.

De er den ekstra hånd og et smil, der altid kan bruges. Sådan er det allerede mange steder i dag til stor fornøjelse for alle parter.

Der er eksempelvis institutioner, der gennem Ældre Sagen får besøg af “børnehavevenner”. En ordning, som både de ældre og børnene har stor gavn af.

Eller de dagtilbud, som har unge mennesker tilknyttet som juniorpedeller, der spiller fodbold, fremkalder grin og skaber stærke relationer til gavn for både børn og unge.

Mener Jyllands-Posten virkelig, at børnehavevennerne fra Ældre Sagen er et problem? Hvorfor mener JP, at andre ikke må høre om de gode erfaringer og lade sig inspirere?.

En grundliberal tankegang

JP kritiserer ligeledes mit forslag for ikke at være i tråd med liberale idéer og værdier. Intet kunne dog være mere forkert. Mit forslag om at inddrage frivillige kræfter er nemlig i høj grad udtryk for en grundliberal tankegang, som jeg undrer mig over, at JP ikke bakker op om. Et stærkt civilsamfund med en høj grad af frivillighed burde være kernestof i enhver liberals tankegang.

Jo mere personligt ansvar vi tager, og jo mere omsorg vi udviser for hinanden, jo bedre. Sådan har jeg det i hvert fald både som forælder, som minister og som liberal.

JP efterlyser også konkurrence på dagtilbudsområdet. Det er der sådan set allerede, for siden oktober 2005 har privatinstitutioner haft etableringsret. De supplerer de kommunale og selvejende daginstitutioner, så forældre har et bredt udvalg af forskellige daginstitutioner.

Det er en god ordning, som jeg gerne vil stå vagt om.

Et godt afsæt til livet

Mit mål er at skabe bedre rammer for vores dagtilbud og styrke kvaliteten i dem. Stærke pædagogiske læringsmiljøer er nødvendige for at sikre alle børn en god ballast, og at de kommer godt fra start i livet.

Jeg ønsker at give institutionerne gode rammer, så de kan udnytte deres styrker, så de kan løfte alle børn fagligt og socialt, bryde den negative sociale arv og give alle børn et godt afsæt til livet.

Vi skal sikre frie rammer, som giver grobund for udvikling af stærke institutioner – offentlige, selvejende og private – dagtilbud, som forældre er interesserede i at aflevere netop deres børn i.

JP burde droppe sin betontilgang til udviklingen af vores dagtilbud og i stedet melde sig ind i kampen for stærke kvalitetsfyldte og frie dagtilbud. For kun hvis vi arbejder sammen og involverer alle de dele af samfundet, der har lyst til at bidrage, får vi skabt de bedste dagtilbud med mest mulig omsorg for det enkelte barn og mest mulig frihed for den enkelte familie.