Flere unge vil være lærer

Når jeg som undervisningsminister besøger skoler landet over, er det let at få øje på, hvilken altafgørende rolle lærerne spiller for vores børns fremtidsmuligheder. Lærerne er en vigtig faktor for, om eleverne klarer sig godt i skolen. Det gør eleverne kun, hvis vi uddanner tilstrækkeligt med lærere, der kan løfte den kæmpe opgave, det er at gøre læring relevant og nærværende for den enkelte elev.

En af sommerens allerbedste nyheder er derfor, at flere unge igen har fået øjnene op for, hvilket meningsfyldt og spændende arbejdsliv de kan se frem til, hvis de tager en læreruddannelse. For andet år i træk er der sket en stigning i antallet af ansøgere til læreruddannelsen, og niveauet er hævet. I år er der optaget 2.700 nye studerende mod 2.372 i 2015. Det er godt nyt for folkeskolen, og det er godt nyt for børn og forældre i de kommuner, der i dag har svært ved at rekruttere nok dygtige lærere med de nødvendige undervisningskompetencer.

Stigningen i antallet af lærerstuderende afspejler sig på samtlige professionshøjskoler, hvor man kan tage en læreruddannelse.

På bare to år er antallet af ansøgninger til læreruddannelsen i Region Sjælland vokset med 28 procent og 251 har fået tilbudt plads på læreruddannelserne i Roskilde og Vordingborg mod 234 sidste sommer. Studerende, der ikke alene kan se frem til nogle spændende studieår, men også vil have rigtig gode jobmuligheder, når de er færdige.

Flere og bedre lærere

Med det større optag på læreruddannelsen kan vi både se frem til flere og bedre lærere.

Med den nye læreruddannelse fra 2012 indførte vi et karakterkrav på mindst 7 for, at man kan blive optaget på lærerstudiet. Har man mindre end 7 i gennemsnit, skal man gennem en optagelsessamtale. De seneste tal viser, at vi har opnået et højere fagligt niveau blandt de studerende, som optages på uddannelsen og et lavere frafald.

Vi har desuden skærpet kravene til lærernes faglige forudsætninger. Flere lærere underviser i fag, som de har undervisningskompetence i. Og i 2020 er det målet, at det skal gælde for alle fag i folkeskolen. Det gavner alle børn. Derfor er der al mulig grund til, at der kommer mere respekt om lærernes vigtige arbejde, og at forældre, politikere og vi som samfund bakker op skolen.