Foto: Rune Johansen

Drop Tarzan-kulturen, farmand

Danmark har nogle af de mest fleksible rammer for, at far og mor kan fordele forældreorloven, så det passer den enkelte familie. Men mange mænd kender og udnytter ikke deres rettigheder, og orlov opfattes af mange som “mors orlov”. Derfor bliver det noget, som skal forhandles med både partner og arbejdsgiver, og nogle fædre giver op undervejs.

Hver femte far oplyser, at de holder mindre orlov, end de umiddelbart ønsker, viser en ny undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder. Det økonomiske tab er en del af forklaringen, men fædrene frygter også, at en lang orlov kan få negative konsekvenser for job, karriere og arbejdsplads.

Der er ingen tvivl om, at det er godt for ligestillingen herhjemme, hvis flere mænd tager en større del af den samlede orlov. En mere ligelig fordeling vil også skabe mere konkurrencedygtige virksomheder.

Størst mulighed frihed

Er løsningen, at politikerne sætter ind med lovgivning om øremærkning af orlov til fædre? Nej, er vores svar. Familier er forskellige, og far og mor skal have størst mulig frihed til at leve deres liv med den balance mellem arbejds- og familieliv, som passer lige netop dem.

Men vi tror, at virksomhedernes tilgang til mulighederne for at kombinere familie- og arbejdsliv bliver vigtigt, når de skal rekruttere fremtidens medarbejdere. Derfor har regeringen i dialog med Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Finanssektorens Arbejdsgiverforening inviteret en række virksomheder til at drøfte, hvordan de bidrager og kan bidrage til at fremme en mere ligelig fordeling af mødre og fædres orlov. Og hvorfor det giver god mening for den enkelte virksomhed at forholde sig til disse spørgsmål.

Over 15 virksomheder, bl.a. Coop, TDC, Mærsk, Lån & Spar Bank, Norpharma, Tryg, Danfoss, IBM og Novo Nordisk, deltager.

Nogle danske virksomheder er allerede i gang. Hos virksomheden TDC har en kampagne rettet mod nybagte fædre f.eks. været med til at ændre “Tarzan-kulturen” om fars orlov.

Andelen af fædre, der tager en del af forældreorloven, er steget fra 13 til 85 pct. fra 2002 til 2015. Fædre, som tager forældreorlov, bliver bedre og mere “hele” medarbejdere, og når der er ro på bagsmækken, er medarbejderen mere produktiv og tilstede, lyder det hos TDC.

I finanssektoren er antallet af fædres orlovsdage steget med knap 20 pct. fra 2008 til 2014. Her fik de mandlige ansatte i penge- og realkreditinstitutterne i 2008 forhøjet deres ret til forældreorlov med fuld løn og pension fra 10 til 12 uger.

Fars orlov er også naturlig

Økonomi betyder noget, men det handler i høj grad også om en kulturændring, så fædres orlov bliver naturligt. Det kan f.eks. ske gennem klar personalepolitik, oplysning om reglerne, men nok så vigtigt, at en vordende far bliver mødt positivt af ledelsen.

Finanssektoren og virksomheder som TDC har skabt en kultur, som bidrager til en bedre balance mellem fars og mors orlov end gennemsnittet. Der er ingen tvivl om, at virksomhederne kan være med til at understøtte en kulturændring i samfundet. Vi skal lære af de virksomheder og brancher, som gør det godt. Både for mænd og kvinder er balance mellem arbejdsliv og familieliv et konkurrenceparameter ift. rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft.

En rundspørge blandt 174 virksomheder, som Berlingske har offentliggjort, viser, at 65 pct. af virksomhederne oplever, at nyuddannede medarbejdere er mere eller markant mere interesserede i en god balance mellem privat- og arbejdsliv end for 10 år siden. Nu er det altså i højere grad også mænd, der efterspørger en god balance mellem privat- og arbejdsliv.

Derfor er det glædeligt, at Danmark ifølge OECD er det land i den vestlige verden, der har den bedste balance mellem privat- og arbejdsliv. Men den kan blive endnu bedre.

Fædre skal opleve, at karrieren ikke bryder sammen, fordi far tager orlov i en periode. Hvis vi vil have konkurrencedygtige virksomheder, skal vi også fokusere på betydningen af en mere fri fordeling af den orlov, fædre, mødre og familier allerede har.

Derfor vil vi starte en debat om de gevinster, virksomhederne får på både den korte og lange bane med en mere ligelig fordeling af forældrenes orlov.

Dette indlæg er skrevet i samarbejde med Pernille Knudsen,viceadm. direktør, DA, og Mariane Dissing, adm. direkt