Også plads til ordblinde i gymnasiet

Ole Jacobsen skriver i læserbrevet »Reform udelukker ordblinde fra universitetet« (8. april), at regeringens forslag til karakterkrav i det nye gymnasieudspil udelukker ordblinde fra universitetet. Efter at have kæmpet med ordblindhed i folkeskolen fik han selv en fin studentereksamen, som åbnede op for drømmestudiet.

Vi skal uden tvivl hjælpe elever, der er fagligt udfordrede eller har særlige behov. Jeg er meget enig i, at selv om det at være ordblind er krævende i hverdagen, så siger det ikke noget om, hvorvidt man er studieegnet.

Når vi kræver, at ansøgere skal have mindst 4 i dansk og matematik, er det for at højne det faglige niveau. Når det er sagt, så skal ansøgere, der ikke når dette krav, ikke udelukkes fra at tage en studentereksamen, hvis de generelt har motivationen og de faglige forudsætninger. Er man for eksempel dygtig i matematik, men har svært ved dansk, så skal man ikke møde en lukket dør til en gymnasial uddannelse. Ansøgere med ordblindhed, der ikke opfylder karakterkravet, skal kunne optages efter en optagelsesprøve med hjælpemidler. Hvis ansøgeren ikke består prøven, skal den enkelte skoleleder have mulighed for alligevel at beslutte at optage ansøgeren efter en individuel vurdering.

Det er derfor stadig muligt for ordblinde med gode faglige kvalifikationer at tage en gymnasial uddannelse.

Når vi kræver, at ansøgere skal have mindst 4 i dansk og matematik, er det for at højne det faglige niveau.