Åbenhed om skolen

Folkeskolelærer Mette Frederiksen skriver i et debatindlæg i Weekendavisen (4/3), at åbenhedsværktøjet skal gøre det lettere at vurdere, om en skole er god eller dårlig. Heldigvis er der et noget mere nuanceret formål. For jeg hverken tror eller mener, at hjemmesiden skoletal. dk kan sige alt om en skole.

Åbenhed om både det, der fungerer godt, og det, der ikke gør, er en forudsætning for at forbedre sig, og med åbenhedsværktøjet giver vi kommuner og skoler et oplyst grundlag at drive skole ud fra.

De informationer, som værktøjet giver adgang til, skal bidrage til en ærlig diskussion om de problemer, der er. Det er en nødvendig diskussion, hvis vi skal skabe forandringer, der gør skolerne bedre og giver bedre trivsel for den enkelte elev.

Værktøjet kan også være en hjælp for forældre, der skal finde en skole til deres barn. Heller ikke her må man lade tallene stå alene, men man kan bruge dem som afsæt for sin dialog med skoleledelsen.

Vi skal væk fra den tabuisering, der er omkring resultater, og begynde at se dem som et værktøj til at nuancere, hvad der fungerer godt, og hvor der skal sættes ind med ekstra indsatser.

Åbenhed om både succeser og problemer er forudsætning for, at vi kan skabe bedre skoler.