Vi vil sætte hårdt ind mod stalking

Stalking er et uhyggeligt og overset område i Danmark. 9 pct. af alle danskere mellem 18 og 74 år har på et tidspunkt været udsat for stalking. Hvert år rammer det mellem 100.000 og 130.000 danskere.

Det er fuldstændig uacceptabelt.

Stalking er et enormt indgreb i den enkeltes frihed og ret til at bestemme over sit eget liv.

Det har store konsekvenser ikke alene for den, der er målet for stalkingen, men også for den udsattes familie og børn. Sådan må det ikke være i Danmark. For nogen ødelægger det deres hverdag og har konsekvenser for deres helbred flere år efter. Derfor sætter regeringen nu ind over for stalkerne, samtidig med at dem, der rammes af stalking, får bedre hjælp.

Med udspillet “Stop stalking” ønsker vi at sende et klart signal om, at der er hjælp at hente for både kvinder og mænd, som er udsat for stalking. Kun 20 pct. af de stalkingramte er i kontakt med politiet, og kun 2 pct. har været i kontakt med professionelle fagfolk på krisecentre. Det tyder på, at nogle af de stalkingudsatte er i stand til at klare situationen selv, og det er godt.

Men når vi ved, hvor voldsomt stalking kan være både psykisk, fysisk og i forhold til ens sociale liv, må der ikke være nogen stalkingudsatte, som er i tvivl om, at der er hjælp at hente både fra politi og i forhold til rådgivning, støtte og behandling.

Vil indføre et strakstilhold Er man udsat for stalking er ens højeste ønske selvfølgelig, at det skal stoppe. Det kan have store personlige omkostninger for den enkelte at skulle vente på en endelig afgørelse om tilhold eller opholdsforbud. Derfor vil regeringen indføre et strakstilhold, der virker som et egentlig tilhold, men som kan gives hurtigere, fordi beviskravet i første omgang er lavere. Samtidig vil vi kigge på, om strafniveauet i de grovere sager er tilstrækkeligt.

Derudover har Dansk Stalking Center fået tilsagn om en bevilling på 6,5 mio. kr., så al den hjælp, som centeret i dag tilbyder i udvalgte områder af landet, kan blive tilgængelig i hele landet.

Det må ikke være ens bopæl, der afgør, om der er hjælp at hente, hvis man står i en situation, hvor man nærmest ikke er fri i sit eget liv.

Der skal også være mere viden om stalking både i befolkningen generelt og blandt fagfolk. Stalkingudsatte skal vide, hvor de kan gå hen og få hjælp – og hjælpen skal være klar. Fagfolkene skal have udviklet deres kompetencer, og politiet skal udarbejde retningslinjer på området, som sikrer en mere ensartet sagsbehandling.

Stalkingudsatte må ikke efterlades alene.

 

Dette indlæg er skrevet i samarbejde med Justitsminister Søren Pind.