Pædagogikken skal ikke centraliseres

De styrkede læreplaner kan ikke i sig selv lære børn noget. Det, der virker i dagtilbud, er dygtige voksne, der fagligt og engageret arbejder med børnenes udvikling og læring, skriver børneminister Ellen Trane Nørby(V)

Fælles pædagogiske læringsmål kan betyde, at pædagogikken bliver centraliseret. Det skriver Stig Brostrøm i Kristeligt Dagblad den 10. februar i forbindelse med regeringens arbejde med at styrke de pædagogiske læreplaner i vores dagtilbud.

Det er helt forkert. Pædagogikken skal ikke centraliseres. Jeg er helt enig med Stig Brostrøm i, at pædagogikken har det bedst i hænderne på det pædagogiske personale og lederne i daginstitutionerne og dagplejen.

De styrkede læreplaner kan ikke i sig selv lære børn noget. Det, der virker i dagtilbud, er dygtige voksne, der fagligt og engageret arbejder med børnenes udvikling og læring.

Men gode læreplaner, der er tydeligere end i dag, og som afspejler den udvikling, der er sket i løbet af de 10 år der er gået, siden læringsplanerne blev udviklet, kan bidrage til at støtte og kvalificere det pædagogiske personales arbejde. Samtidig vil det også frisætte tid til det pædagogiske arbejde.

For at de styrkede læreplaner virker, skal de udvikles i tæt samarbejde med praktikere og forskere. De skal komme med bud på det pædagogiske værdiggrundlag, som de pædagogiske læreplaner skal stå på. Hvad mener vi, når vi taler om begreber som læring, leg, dannelse og omsorg?

Det er børnefællesskabet, der skal være udgangspunktet for læringsmålene. De skal give plads til fagligt råderum. Det står i rammen for arbejdet -Kvalitetsforum for dagtilbud-, der består af centrale interessenter på dagtilbudsområdet, som også er kommet med input til proces og indhold.

Hvordan den enkelte børnegruppe hjælpes på vej til for eksempel styrket motorik, sociale, sproglige og kreative kompetencer, en veludviklet legeevne eller at have tillid til at kunne det, man gerne vil, er fortsat personalets og ledelsens opgave.

Jeg er helt sikker på, at praktikere og forskere kan komme med gode bud på nye styrkede læreplaner. Og jeg håber også, at Stig Brostrøm med sin store viden har lyst til at bidrage til det.