Mange indvandrerkvinder er stærke

Niddal El-Jabri fortæller i kronikken »Din indvandrerkvinde, min supermor« den 16. marts om sin seje mor, som har tre fuldtidsjob, tager en uddannelse, får 9 i dansk og giver sine børn en god opvækst.

Niddals mors historie er en fantastisk historie, som viser en kvinde med mod og styrke ligesom mange andre af Danmarks stærke indvandrerkvinder. Så, Niddal, jeg kan godt forstå, at din mor er dit forbillede. Hun er også et forbillede for mig og vil forhåbentlig også være det for de mange kvinder med indvandrerbaggrund, der desværre ikke opnår det liv og det arbejde, som de ønsker.

Niddal skriver, at hans mors historie ikke passer ind i min historie om indvandrerkvinder eller danske minoritetskvinder.

I Vega 8. marts talte jeg om indvandrerkvinders vilkår og udfordringer i forhold til ligestilling, fordi jeg er bekymret for de kvinder, som lever et liv med begrænset frihed. Sådan et liv er der desværre stadig mange kvinder, der har – som ikke må arbejde, have et liv uden for hjemmets vægge, eller som oplever vold. Som samfund har vi en pligt til at handle, når nogle kvinder ikke nyder de samme frihedsrettigheder som andre.

Alle kvinder – uanset religion, etnicitet eller baggrund – har ret til ligestilling og at bestemme over deres eget liv.

Jeg har ingen opfattelse af, at alle indvandrerkvinder er ens eller stereotype. Det var heller ikke indholdet i min 8. marts-tale. Jeg har mødt stærke indvandrerkvinder – seje kvinder, der minder om din beskrivelse af din mor.

Men jeg har også mødt voldsramte indvandrerkvinder på danske krisecentre, der har oplevet stor social kontrol og ufrihed og nu frygter for deres eget og deres børns liv, fordi de har sagt fra over for mand, familie og reaktionært miljø. De har bestemt ikke det liv, de havde drømt om.

Fortællingen om din mor, Niddal, er med til at nuancere billedet af indvandrerkvinder. Og hvad der er mere vigtigt: Fortællingen giver inspiration. Den viser, at stærke kvinder tager deres liv i egne hænder og bruger mulighederne i det danske samfund. Jeg håber, at din mors historie vil inspirere andre.

Tak, fordi du delte den med os.