Foto: Rune Johansen

Mere åbenhed om Danmarks skoler

Det skal være lettere for forældre i Danmark at sammenligne resultaterne på landets folkeskoler og frie grundskoler. Samtidig skal skolerne i endnu højere grad lære af hinanden.

Derfor har regeringen netop præsenteret et nyt åbenhedsinitiativ i form af et nyt digitalt værktøj, der på en let og brugervenlig måde giver adgang til en række informationer om landets grundskoler. For når vi skal udvikle vores skoler, er det helt afgørende, at vi både er åbne om det, der går rigtig godt, og det, der kan gøres bedre.

På uvm. dk/ skoletal har vi samlet viden om bl. a. elevernes fravær, karakterer, trivsel og efterfølgende overgang til videre uddannelse. I udviklingen af det nye værktøj har vi lagt særlig vægt på, at det skal være nemt at bruge, og at der ikke er et enkelt tal, der kan fortælle hele sandheden om den enkelte skole.

Derfor giver vi også forældrene mulighed for at få flere nuancer med i en samlet vurdering. Hidtil har oplysningerne været offentligt tilgængelige, men de har i praksis været svære at få fat i, da de har ligget i databaser, excel-ark m. v. Det gør vi nu op med.

Med det her værktøj sikrer vi, at både forældre, elever, skolebestyrelser, lærere og pædagoger får et konkret indblik i, hvor godt en skole klarer sig.

Det vil styrke det frie valg og skolernes kvalitet. Samtidig bliver det lettere for skolerne at lade sig inspirere af hinanden. Og det vil både gavne elever og lærere. God fornøjelse!.