Det store valg efter grundskolen

Knap 7000 unge gennemførte i 2014 deres ungdomsuddannelse nummer to, skrev Frederiksborg Amts Avis 25/ 1 under overskriften »Vild med dobbeltuddannelse«. Nogle unge får ikke tænkt alle muligheder igennem, inden de træffer deres uddannelsesvalg. Andre er ikke afklaret og skubber beslutningen. Tallene viser, at det særligt er dem, der har valgt en gymnasial uddannelse, som tager en ekstra ungdomsuddannelse.

Mange har måske gjort det, fordi gymnasiet er det sikre valg. Gymnasiet er helt afgjort også det rigtige for nogle.

Men ikke for alle. Der kan vente lige så spændende arbejdsopgaver og lige så stor efterspørgsel på ens arbejdskraft, hvis man vælger en erhvervsuddannelse.

Hør bare de faglige organisationers jævnlige advarsler om den mangel på faglært arbejdskraft, der venter om ganske få år.

Den unges valg

Valget skal først og fremmest træffes af den unge selv, og man gør sig selv en stor tjeneste ved at sætte sig ind i de mange og gode muligheder, som vores uddannelsessystem tilbyder. Det kan være fristende at træffe et valg, der gør, at man fortsat kan dele kantine med sin bedste ven eller komme i klasse med sin bedste veninde. Men ikke alle skal gå i samme retning. Det gælder om også at kigge udover de mest populære uddannelser og se på, hvilke muligheder der ellers er. F. eks. eux, hvor man kombinerer boglige og praktiske fag og ender med både en studenterhue og svendeprøve. Uddannelsen er relativt ny, men både eleverne og arbejdsgiverne er glade for den.

Som forælder gør man sit barn en tjeneste ved at tage sammen til »åbent-hus« -arrangementer på de lokale ungdomsuddannelser. Lærere og uddannelsesvejledere har også en opgave med at klæde den unge på til at træffe valget, og den opgave løfter man godt mange steder i landet. Blandt andet hos UU-Sjælsø, der i artiklen fortæller om deres arbejde med at finde frem til, hvad der motiverer de unge.

Desværre er der stadig unge, som vi ikke får hjulpet godt nok. Unge, som enten vælger en uddannelse, de ender med ikke at bruge, eller i værste fald slet ikke kommer i gang med en uddannelse.

Dem skal vi blive meget bedre til at fange, og derfor har vi i regeringen netop har nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan vi sikrer flere unge en mere direkte vej til uddannelse og job.

Ekspertgruppen skal komme med anbefalinger til, hvordan vi sikrer, at flere unge får taget en ungdomsuddannelse og træffer et valg, der er rigtigt for dem. En uddannelse er et vigtigt afsæt for at blive selvforsørgende og herre over sit eget liv, og vi skylder alle unge at hjælpe dem bedst muligt på vej i uddannelse, når de går ud af grundskolen.