Vækst i hele landet

Tirsdag tog regeringen hul på forhandlingerne om vores vækstpakke.

Med flere end 100 konkrete initiativer vil regeringen sætte gang i væksten i hele landet. Fra den ene virksomhed i nord til den anden i syd. Fra den ene familie i vest til den anden i øst. Alle -landområder, landsbyer, små og store byer -skal have del i væksten.

Skal det lykkes, er vi nødt til at gøre en ekstra indsats i de dele af Danmark, hvor befolkningstætheden er lav.

En del af løsningen er at skabe gode rammevilkår for danske virksomheder. Men der skal mere til. Virksomheder -også i yderområder -skal have den nødvendige arbejdskraft, som de har brug for at kunne udvikle sig.

Det kræver, at det er attraktivt at slå sig ned og bo i hele landet, og at det er muligt at uddanne sig, også selv om man bor i et yderområde.

Derfor indeholder regeringens vækstudspil en række initiativer, der skal være med til at sikre, at familier, der bor og arbejder i tyndt befolkede områder, stadig har mulighed for at få passet deres børn, at skoleelever kan få højt kvalificeret undervisning, og at de unge kan tage en uddannelse.

Regeringen vil blandt andet give virksomheder bedre vilkår for at etablere daginstitutioner, der kan tage særlig højde for skiftende arbejdstider og lukkedage.

For også at kunne tiltrække international arbejdskraft skal mulighederne for at lave internationale dagtilbud være mere gennemskuelige. Og på skoleområdet vil regeringen sikre, at alle børn får kvalificeret undervisning.Derfor vil vi lave et forsøg med fælles ledelse, hvor skoler kan indgå i ledelse med andre skoler og dagtilbud for at opretholde tilbuddene i nærområderne. Børn i kommuner med læremangel skal også undervises af lærere med de rette kompetencer.

Derfor har vi allerede sat en milliard kroner af til at efteruddanne lærere, så elever kan blive undervist af lærere, der er uddannet til at undervise i faget.

I vækstudspillet har vi sat penge af til en pulje, som kommuner kan søge for at få tilskud til at prøve fjernundervisning af.

Forsøget kan være et supplement, hvis en skole i en periode ikke har en lærer, som kan undervise ottende klasse i for eksempel tysk, eller hvis en fagperson udefra kan bidrage til undervisningen på et specifikt område.

Det er ikke tvang. Det er et frivilligt forsøg, som kommunerne og skolerne selv kan vælge at være med i.

Med forsøget skal vi blive klogere på, i hvilke sammenhænge fjernundervisning fungerer godt.

For at gøre det nemmere at blive faglært har vi også afsat penge i vækstudspillet til som et forsøg at give tilskud til, at erhvervsuddannelser kan oprette lokale grundforløbsafdelinger, så eleverne ikke skal rejse langt for at tage deres grundforløb.

Og når de unge skal i praktik, må det ikke være økonomien, der står i vejen for at komme i praktik i en virksomhed langt fra sin bopæl.

I vækstudspillet har vi derfor sat penge af til et forsøg, hvor elever får tilskud til indkvartering på kostafdelinger, hvis praktikpladsen ligger mere end fem kvarter fra elevens bopæl.

Samlet set skal initiativerne styrke bosætningen i hele landet og virksomhedernes mulighed for at tiltrække den arbejdskraft, de har behov for. Det er nødvendigt, hvis hele Danmark skal have del i væksten.

» Regeringen vil blandt andet give virksomheder bedre vilkår for at etablere daginstitutioner, der kan tage særlig højde for skiftende arbejdstider og lukkedage.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *