Åbenhed er ikke lig med ensretning

Politiken sidestiller i sin leder lørdag (28.11.) mit åbenhedsinitiativ på folkeskoleområdet med »mindre plads til nye og anderledes tænkemåder«. Initiativet skal ifølge Politiken føre til mere ensretning.

Målet er præcis det modsatte af ensretning.

Jeg ønsker en mangfoldighed af skoler, hvor alle arbejder på at skabe den bedste skole for vores børn – gerne gennem hver sit særpræg.

Med det nye værktøj giver vi en nemmere, mere fleksibel og overskuelig adgang til informationer, som vi i forvejen ligger inde med og offentliggør i andre sammenhænge, om elevers trivsel, karakterer og meget mere. Det kan give anledning til nye tanker og inspiration. Det er ikke ensretning. Tværtimod.

Vi ved, at det er svært, for ikke at sige umuligt at forbedre sig, hvis man ikke kan tale åbent om, hvor det går godt, og hvor skolen har udfordringer. Det nye redskab giver også bedre mulighed for, at elever, forældre, lærere, pædagoger og skoleledere kan indgå i dialog og medvirke til at styrke skolens udvikling. Jeg har svært ved at forstå, at Politiken skulle foretrække, at vi tilbageholder information, som både kan være til gavn for skolens parter og vil skabe en større gennemsigtighed.

Mener Politiken ikke, at vi bliver klogere af at se, hvordan andre udvikler deres skole? Er det bedre, at vi lukker os om os selv og holder vores egen viden tæt ind til kroppen? En skole er mere end et karaktergennemsnit, og det afspejler initiativet netop også. Sammenligninger kan foretages på en række forskellige parametre, der kan nuancere billedet af skolerne. Derfor kan skolerne ikke nøjes med at arbejde på de parametre, de måles på, sådan som Politiken påstår. For mange af parametrene har både noget med lærer-elev-relationer, undervisningens kvalitet, de sociale rammer og det kreative rum at gøre.

Vi har alle forskellige præferencer for, hvad der er vigtigt. Derfor lader vi det være op til den enkelte at vælge, hvilket parameter der er vigtigst. Om forældre ønsker at kigge på karaktergennemsnit på en skole, om en skoleleder er nysgerrig efter, hvor højt elevfraværet er på en skole i kommunen sammenlignet med en anden, eller om en lærer vil vide, hvor stor en del af fagene på vedkommendes arbejdsplads der er dækket af lærere med linjefagskompetence – lige meget hvad formålet er, kan alle selv finde de oplysninger, de ønsker, med det nye værktøj.

Den bredere åbenhed skal være et redskab til at se potentialerne og dele sejrene, så vi kan udvikle vores uddannelsestilbud ud fra et mangfoldigt perspektiv.

Fordækthed og at skjule viden og informationer skaber ikke udvikling.

En skole er mere end et karaktergennemsnit.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *