Mens du læser dette, udsættes kvinder for vold, blot fordi de er kvinder

I dag den 25. november markerer vi den internationale dag mod vold mod kvinder. Dagen er desværre stadig lige så aktuel, som da den blev indført i 1999.

Mens du læser dette, vil der være mange kvinder rundtom i verden, der udsættes for vold, blot fordi de er kvinder.

Kvinder rammes af vold i deres egen familie eller andre nære relationer. Af alle de kvinder, der på verdensplan blev dræbt i 2012, blev næsten halvdelen dræbt af deres partner eller et familiemedlem.

Kvinder rammes af vold og overgreb under militære konflikter. Kvinder rammes af vold i det offentlige rum. Globalt viser tallene, at én ud af tre kvinder på et tidspunkt af deres liv udsættes for fysisk eller seksuel vold.

I Danmark er vold mod kvinder også stadig et problem. For selv om retten til at bestemme over egen krop og eget liv er en grundlæggende menneskerettighed, udsættes næsten 30.000 kvinder i Danmark hvert år for vold fra en tidligere eller nuværende partner. Og 28.000 børn vokser op i et hjem med vold.

Vold mod kvinder kan have mange former. Kærestevold, stalking og sexisme. Derfor har regeringen netop omprioriteret midlerne i den nationale handlingsplan for vold i nære relationer, så vi blandt andet styrker hjælp og behandling til kvinder og piger, der udsættes for kærestevold eller stalking. Og derfor arbejder regeringen for, at tilhold mod voldelige mænd også skal gælde på tværs af Europas grænser og ikke undermineres af vores retsforbehold.

Ligesom vi skal gå foran for at bekæmpe vold mod kvinder i Danmark, skal vi gøre en indsats globalt. Igennem flere år har vi oplevet grusomme overgreb mod piger og kvinder begået af Taliban, Boko Haram og senest IS.

Der er tale om skændige psykiske og fysiske overgreb mod kvinder og piger helt ned i de tidlige barneår. De, der overlever, får slemme sår på sjælen resten af livet. Vores kendskab til disse overgreb forpligter. Vi må gøre, hvad der står i vores magt, for at forhindre nye overgreb.

Vi skal ligeledes kæmpe videre for ligestilling, seksuel sundhed og reproduktive rettigheder for kvinder verden over. Det vil sige: Vi skal kæmpe for kvinders ret til at bestemme over egen krop.

I september i år blev FN’s 17 nye verdensmål vedtaget. Et af de 17 mål handler om ligestilling, og her står bekæmpelse af alle former for vold mod piger og kvinder helt centralt.

Det forpligter alle FN’s 193 medlemsstater og betyder, at vi har en vigtig løftestang i kampen for at udrydde vold mod piger og kvinder.

Uanset hvilken form for vold kvinder udsættes for, kan volden begrænse deres økonomiske og demokratiske muligheder for at deltage og bidrage til samfundet.

Så den internationale dag for bekæmpelse af vold mod kvinder handler ikke kun om at give alle kvinder ret til et liv frit for vold og overgreb – men også om at sikre deres helt grundlæggende ret til at være fuldgyldige, deltagende og ligeværdige medlemmer af samfundet. Andet kan vi ikke acceptere i år 2015.

Dette indlæg er skrevet i samarbejde med Udenrigsminister Kristian Jensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *