Fra flygtning til forsøger

Danmark har altid løftet sit ansvar for at hjælpe folk på flugt. Det gør vi også i dag. Men antallet af flygtninge har betydning for muligheden for integration – derfor fører vi en stram udlændingepolitik.

Vi skal blive bedre til at integrere de flygtninge, vi tager imod. Så uanset, om man er enig i regeringens udlændingepolitik eller ej, har vi en stor integrationsopgave foran os.

Det at kunne forsørge sig selv og være en del af arbejdsmarkedet er afgørende for en vellykket integration.

Samtidig betyder det noget for det enkelte menneske. Men det har også stor betydning for, om vores samfund hænger sammen økonomisk, socialt og kulturelt.

I dag fungerer integrationsindsatsen langtfra. Efter ét år i Danmark er kun én ud af 10 flygtninge i arbejde eller under uddannelse.

Efter fire år er en tredjedel.

Den historie skal ændres. Og det er en opgave, der kræver en mangesidet indsats.

I slutningen af september inviterede statsministeren en række organisationer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner til et topmøde på Marienborg. Formålet var at hente ny inspiration til, hvordan vi bedst muligt integrerer de mange flygtninge. I forlængelse af Marienborg-mødet har vi taget initiativ til et dialog møde med uddannelsessektoren for at få ideer til, hvordan sektoren i højere grad kan være med til at styrke integrationen. Nogle af de flygtninge, vi modtager, har kun få års skolegang, men mange har kompetencer og evner, de gerne vil bruge. Og vi gør både dem og samfundet en bjørnetjeneste ved at give dem overførselsindkomster og parkere dem passivt i et hjørne.

Vi skal ikke være bange for at stille krav. For flygtninge vil ofte gerne bidrage til samfundet og forsørge sig selv. Det skal vi være bedre til at sørge for, at de gør. Vi skal hurtigere vurdere flygtninges kompetencer, så de kan komme i arbejde. Og uddannelsessektoren skal gøre sit for at understøtte det skift. Vi har ikke råd til dårlig integration – hverken som samfund eller folk. Vi skal sikre, at de, der kommer hertil, går fra flygtning til forsørger.

Vi har ikke råd til dårlig integration – hverken som samfund eller folk. Vi skal sikre, at de, der kommer hertil, går fra flygtning til forsørger.

Dette indlæg er skrevet i samarbejde med Uddannelses-og forskningsminister Esben Lunde Larsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *