Erhvervsskolerne får nyt udstyr for 150 millioner kroner

Jeg er enig med formanden for HK Sydjylland Ole Kjær i, at der er behov for nyt udstyr på erhvervsskolerne. Det efterlyser han i et indlæg i avisen den 1.oktober.

Derfor er jeg også glad for, at vi i regeringen (Venstre) er blevet enige med de øvrige aftalepartier bag reformen af erhvervsuddannelserne, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om at finde penge til en pulje på 150 millioner kroner til nyt udstyr på erhvervsskolerne.

Nøjagtig som over for resten af uddannelsessektoren fastholder vi dog vores krav om, at det er en sund øvelse for erhvervsskolerne at tænke over, hvordan man kan bruge pengene smartere, når man får tilskud fra de offentlige kasser. Så sent som i sidste uge pegede Rigsrevisionen og Statsrevisorerne på, at erhvervsskolerne bør udvise større sparsommelighed i forbindelse med eksempelvis cheflønninger, vederlag, tjenesterejser og kørselsrefusion.

Vi har i regeringen en målsætning om, at 30 procent af de unge efter 9. eller 10. klasse skal vælge en erhvervsuddannelse. Derfor har vi sammen med en række andre partier gennemført en reform af erhvervsuddannelserne, der forbedret kvaliteten af undervisningen, så eleverne møder gode og varierede uddannelser med skoleophold, men også praktik i virksomheder eller praktikcentre.

Vi har indført nye grundforløb, bedre ungdomsmiljøer, talentspor og bedre mulighed for at tage en eux, hvor man sammen med sit svendebrev også får en gymnasial eksamen.

Danmark har nemlig brug for flere dygtige faglærte, så vi kan fastholde og skabe nye arbejdspladser inden for produktions-, anlægs-og serviceerhvervene.

Virksomhederne leder med lys og lygte efter kompetente hænder til at bygge boliger, hospitaler, broer og veje og til at betjene industriens højteknologiske maskiner.

For virksomhederne er det vigtigt, at de elever, de ansætter eller får ud i praktik, også er fortrolige med de maskiner, som anvendes af erhvervslivet. Det understøtter vi nu med udstyrspuljen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *