Pressemeddelelse: Vi skal have en retfærdig beskatning af grænsependlerne i det dansk-tyske-grænseland

Venstres sydjyske folketingsmedlem, Ellen Trane Nørby, har sendt et brev til sine sydjyske kollegaer, hvor hun opfordrer til, at de i fællesskab kæmper for en retfærdig løsning på problemet med grænsependlernes skattebetaling efter valget.

Jeg har skrevet til folketingskandidaterne i Sydjylland og opfordret til, at vi efter valget går sammen for at sikre en løsning, så grænsependlerne fremover betaler deres skat i kommunerne i grænselandet og ikke til staten, for det er her lokalt udgifterne til bla skole, børnepasning og sygedagpenge er. Der er fundet en tilsvarende løsning i Øresundsregionen, så det er kun naturligt, at det også sker her i det dansk/tyske grænseland, siger Ellen Trane Nørby

Antallet af borgere med bopæl i Tyskland, som arbejder i Haderslev, Sønderborg, Tønder eller Aabenraa er opgjort til ca. 3.600. Dertil kommer dem, der pendler til de øvrige sydjyske kommuner. Samlet set oplever de fire Sønderjyske kommuner et provenutab på ca. 116 millioner kroner på grænsependlere. Som kompensationen kan kommunerne ansøge om et særligt § 16-særtilskudd, som skal kompensere for de udgifter kommunerne har til grænsependlere. Men § 16-særtilskuddet modsvarer ikke de reelle udgifter. I 2015 modtog Tønder, Aabenraa og Haderslev kommune i alt 27,9 millioner kroner.

– Er en medarbejder i Danmark bosat i Tyskland, betaler han eller hun indkomstskat til den danske stat. Arbejdspladskommunen får kun indirekte del i skatteprovenuet gennem udligningsordningen på trods af, at det er kommunen, der bærer udgifter som sygedagpenge, børnepasning mm. Det efterlader et betydeligt provenutab og går ud over vores fælles arbejdsmarked i grænseregionen, siger Ellen Trane Nørby, MF (V) og fortsætter:

Kommuner, der har mange grænsependlere bliver slet ikke kompenseret økonomisk sammenlignet med deres omkostninger. Det er paradoksalt, at problemstillingen er løst i Øresundsregionen, men vi ikke kan få en løsning her i grænselandet. I Øresundsregionen betaler grænsependlerne skat i den kommune de arbejder i, og der udlignes så i forhold til deres bopælskommune. Det burde være enkelt at kopiere her, siger Ellen Trane Nørby MF(V)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *